Iskalnik po strani

Aktualno


Elektro energija z donacijo spodbuja širjenje vrednot krvodajalstva

Elektro energija z donacijo spodbuja širjenje vrednot krvodajalstva

Direktor družbe Elektro energija  mag. Bojan Kumer je danes predsedniku Rdečega križa Slovenije dr. Dušanu Kebru izročil simbolični ček v vrednosti 5.000 EUR. Elektro energija je z donacijo podprla prizadevanja Rdečega križa Slovenije za spodbujanje širjena vrednot darovanja krvi, ki je ena najbolj plemenitih oblik pomoči sočloveku.


Sprememba obračunske enote za zemeljski plin

Na podlagi 8. odstavka 240. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je Vlada Republike Slovenije izdala novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/2016). Le ta podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom in določa odnose med udeleženci na trgu, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ter postopke za zamenjavo dobavitelja.


Obvestilo o zaprtju TRR Banke Celje

Obveščamo vas, da je po združitvi Banke Celje in Abanke Vipe, končni rok zaprtja TRR: 0600 0010 0086 645 – Banka Celje d.d. 30. 11. 2016. 

V kolikor bodo izvedena nakazila na ta račun po tem datumu, bo narejena preusmeritev na TRR Abanke d.d.

 


Obvestilo o novostih v Zakonu o trošarinah (ZTro-1)

1. julija 2016 je bil v Uradnem listu RS št. 47/2016 objavljen nov Zakon o trošarinah, ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon je v uporabi od 1. avgusta 2016. Način obračunavanja trošarine za električno energijo določa podzakonski akt Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, ki je bil v Uradnem listu RS št. 62/2016 objavljen 30.9.2016 in velja od 1.10.2016 dalje.


Elektro energija z DOBRO ENERGIJO na MOS-u

Elektro energija z DOBRO ENERGIJO na MOS-u

Pripravili smo presenečenja za gospodinjstva in poslovne odjemalce, podarjamo pa tudi darilne bone za električno energijo. 


Objavljeno Letno poročilo Elektro energije za leto 2015

Objavljeno Letno poročilo Elektro energije za leto 2015

Letno poročilo družbe Elektro energija za leto 2015 je v celoti dostopno na naši spletni strani.


Nov cenik SODO

Odjemalce električne energije obveščamo, da je družba SODO d. o. o., ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije, objavila nov Cenik storitev, ki jih zaračunava direktno uporabnikom omrežja. 

Cenik stopi v veljavo s 1. 5. 2016.


Sprememba pri oddaji stanja števca

Sprememba pri oddaji stanja števca

Odjemalci, ki še niste registrirani uporabniki portala Moja energija, lahko stanje števca sedaj oddate kar preko spletne strani Elektro energije.


Dobrodošli na prenovljenem portalu Moja ENERGIJA

Dobrodošli na prenovljenem portalu Moja ENERGIJA

V Elektro energiji smo prenovili portal Moja energija s primarnim ciljem dodatno izboljšati vašo uporabniško izkušnjo. Za vas smo pripravili pregleden in enostaven portal, ki omogoča brezplačno in enostavno spletno upravljanje dobave energentov, računov in poslovanje z nami. Vsi potrebni podatki so na voljo vse dni v tednu - 24/7, spremembe in naročila pa so vam na voljo samo nekaj klikov stran.