Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

Navedene ponudbe in ceniki veljajo za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev električne energije/zemeljskega plina, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo/zemeljskim plinom.

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV

ELEKTRIKA (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA** od 1. 7. 2011 do vključno 30. 6. 2022 brez 0,07315 (brez DDV) 0,08924 (z 22 % DDV) 0,05044 (brez DDV) 0,06154 (z 22 % DDV) 0,06583 (brez DDV) 0,08031 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA - novi*** od 30. 4. 2022 do preklica brez 0,11995 (brez DDV) 0,14634 (z 22 % DDV) 0,08995 (brez DDV) 0,10974 (z 22 %DDV) 0,11195 (brez DDV) 0,13658 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022**** od 1. 7. 2022 do preklica brez 0,11995 (brez DDV) 0,14634 (z 22 % DDV) 0,08995 (brez DDV) 0,10974 (z 22 % DDV) 0,11195 (brez DDV) 0,13658 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

** Cenik velja od 1. 7. 2011 do vključno 30. 6. 2022 za odjemalce, ki so sklenili pogodbo do 29. 4. 2022 in se jim električna energija dobavlja ter obračunava po tem ceniku ali so do 29. 4. 2022 oddali povpraševanje in v nadaljevanju sklenili pogodbo, po kateri se jim električna energija dobavlja in obračunava po tem ceniku.
S 1. 1. 2020 je začela veljati sprememba cenika »Osnovna oskrba«, ki se od 1. 1. 2020 dalje imenuje »ZANESLJIVA OSKRBA«. 

*** Cenik velja od 30. 4. 2022 za odjemalce, ki od vključno 30. 4. 2022 dalje oddajo povpraševanje in v nadaljevanju sklenejo pogodbo ter se jim bo električna energija dobavljala in obračunavala po tem ceniku. 

**** S 1. 7. 2022 stopijo v veljavo nove cene tarif na ceniku električne energije »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavne od 1. 7. 2022, za gospodinjske odjemalce, kot izhajajo iz tabele. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen tarif na ceniku električne energije »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, si lahko ogledate tukaj.

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA« zaračunava od 1. 1. 2020, na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA - novi« pa od 30. 4. 2022 dalje. Na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, se zaračunava od 1. 7. 2022 dalje. 

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA - novi, ZANESLJIVA OSKRBA  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22 % DDV)

 E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 22 % DDV)*

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO se na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA« zaračunava od 1. 4. 2021 dalje, na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA - novi« od 30. 4. 2022 dalje, na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, pa od 1. 7. 2022. 

Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije. 

 

PLIN 

CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE OD 1. 7. 2022

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA (€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 7. 2022* od 1. 7. 2022 do preklica brez 0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z 22 % DDV)

* S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 »ZANESLJIVO PLIN«, ki nadomesti obstoječa cenika »ZANESLJIVO PLIN« z dne 1. 10. 2013 in »ZANESLJIVO PLIN GOSPODINJSKI – novi« z dne 25. 2. 2022, ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen tarif za gospodinjske odjemalce na ceniku zemeljskega plina »ZANESLJIVO PLIN« si lahko ogledate tukaj.

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se na ceniku »ZANESLJIVO PLIN«, veljaven od 1. 7. 2022, zaračunava od 1. 7. 2022 dalje. 

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 7. 2022
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE DO 30. 6. 2022

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA (€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN GOSPODINJSKI - novi* od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022 brez 0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVO PLIN** od 1. 10. 2013 do vključno 30. 6. 2022 brez 0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

* Cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7  »ZANESLJIVO PLIN GOSPODINJSKI - novi« velja od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022 za odjemalce, ki od 25. 2. 2022 dalje oddajo povpraševanje in v nadaljevanju sklenejo pogodbo ter se jim bo zemeljski plin dobavljal in obračunaval po tem ceniku.

** Cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 »ZANESLJIVO PLIN« velja od 1. 10. 2013 do vključno 30. 6. 2022 za odjemalce, ki so sklenili pogodbo do 24. 2. 2022 in se jim zemeljski plin dobavlja ter obračunava po tem ceniku ali so do 24. 2. 2022 oddali povpraševanje in v nadaljevanju sklenili pogodbo, po kateri se jim bo zemeljski plin dobavljal ter obračunaval po tem ceniku.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.


PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se na ceniku »ZANESLJIVO PLIN« zaračunava od 1. 1. 2020, na ceniku »ZANESLJIVO PLIN - novi« pa od 25. 2. 2022. 

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN GOSPODINJSKI - novi, ZANESLJIVO PLIN
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)

 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Omrežnina
Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
Trošarina


  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT(€/KWh) MT(€/KWh) ET(€/KWh)

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)

 


Splošni pogoji

 

Obrazci in pogodbe

 

Arhiv dokumentov in cenikov

Pogodba o oskrbi z energenti - električno energijo (Arhivirano 4. 3. 2022)

Pogodba o oskrbi z energenti - zemeljskim plinom (Arhivirano 4. 3. 2022)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječij odjemalcev električne energije v akciji »Čista energija za toplotne črpalke

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Čista energija za toplotne črpalke«

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), veljaven do 1. 07. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob najavi spremembe pavšalnega stroška poslovanja, 18. 05. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob objavi E-popusta 23. 04. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.5.2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni od 10. januarja 2019

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.4.2020

.. Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Moja pomladna cena 2020« 

Pogodba za oskrbo z energenti - električno energijo z izjavo za sodelovanje v akciji Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Akcijski cenik Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca o sodelovanju v ankciji Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev, veljaven od 24.1.2020

Pogodba o oskrbi z elergeni

Pogoji popustov, bonus in dodatkov za odjemalce

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2019, veljaven do 30.4.2019

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2018, veljaven do 10.1.2019

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 30.6.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 30.6.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljavno do 10.5.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 10.5.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 31.3.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 31.3.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 28.2.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 28.2.2018

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 20.10.2018

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017", ki je v ponudbi od 1.1.2017 do 31.1.2018 oziroma do preklica

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2018 oziroma do preklica (plin)

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 7. 9. 2017 oziroma do preklica (plin)

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 1.1.2017

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni do 31. 12. 2016

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 6. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 17. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 16. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin 1 mesec brezplačno (plin), ki je bila v ponudbi od 2. 11. 2015 do 10. 1. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22.5.2015

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od maja 2015

Cenik oskrbe in storitev, od maja 2015

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje (plin), ki je bila v ponudbi od 20. 7. 2015 do 1. 10. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 10. 2015

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 23. 4. 2014 do 31. 8. 2014

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 1. 1. 2014 do 21. 3. 2014

Pogoji za dodatne storitve gospodinjskih odjemalcev električne energije

Cenik oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi do 31. 12. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 4. do 22. 9. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 5. 12. 2012 do 31. 3. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 7. do 3. 12. 2012

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavni do 21. 3. 2014

Pogoji za paketno oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, veljavni do 22. 9. 2013

Naroči ogled objekta za namestitev Toplotne črpalke - akcija je zaključena

Naroči Energetsko izkaznico - akcija je zaključena