Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV velja od 17. 1. 2020

ELEKTRIKA (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)1

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA*** do preklica brez 0,07315 (brez DDV) 0,08924 (z 22% DDV) 0,05044 (brez DDV) 0,06154 (z 22 %DDV) 0,06583 (brez DDV) 0,08031 (z 22% DDV)
ZANESLJIVO TOPLOTNA ČRPALKA 2020*** do 31. 12. 2021  brez 0,06770 (brez DDV) 0,08259 (z 22% DDV) 0,04750 (brez DDV) 0,05795 (z 22 %DDV) 0,06250 (brez DDV) 0,07625 (z 22% DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu. 

**  Ponudba velja od 1. 7. 2011 dalje. S 1. 1. 2020 je začela veljati sprememba imena cenika »Osnovna oskrba«, ki se od 1. 1. 2020 dalje imenuje »ZANESLJIVA OSKRBA«. Od 1. 1. 2020 se na ceniku »Zanesljiva oskrba« za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem zaračunava postavka »pavšalni strošek poslovanja«, ki znaša 0,99 EUR z upoštevanim 22% DDV (oz. 0,81 EUR brez DDV) na mesec za posamezno merilno mesto.

Ponudb Zanesljivo elektrika 12, Zanesljivo elektrika s popustom Toplotna črpalka in Zanesljivo elektrika 12 s popustom Toplotna črpalka od 13.1.2020 ni več mogoče naročiti, v zvezi s tem se Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce spreminjajo v delu, ki se nanašajo na Toplotne črpalke.

Z 29. 2. 2020 se ukinja cenik oskrbe »Zanesljivo elektrika« in ga s 1. 3. 2020 nadomesti cenik oskrbe »Zanesljiva oskrba«. Odjemalcem z oskrbo »Zanesljivo elektrika« se od takrat dalje obračunava dobava po ceniku »Zanesljiva oskrba«, odjemalcem z zajamčenimi cenami oskrb za določeno obdobje, veljavnimi na dan 29. 2. 2020, pa po izteku tega obdobja, ne glede na morebitno drugačno določilo v pogodbi oziroma aneksu k pogodbi.

*** Akcijska ponudba »ZANESLJIVO TOPLOTNA ČRPALKA 2020« je opredeljena v pogojih akcije Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji »ZANESLJIVO TOPLOTNA ČRPALKA 2020«. Na ceniku »ZANESLJIVO TOPLOTNA ČRPALKA 2020« za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem se zaračunava postavka »pavšalni strošek poslovanja«, ki znaša 0,99 EUR z upoštevanim 22% DDV (oziroma 0,81 EUR brez DDV) na mesec za posamezno merilno mesto. 


 

PLIN (cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA(€/Sm3) CENA(€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,32990 (brez DDV)
0,40248 (z 22 % DDV)
0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2017 do predvidoma 28. 2. 2017 se cene in količine zemeljskega plina prikazuje v volumenskih enotah.

 

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

 

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)


Od 1.8.2019 dalje se v akcijski ponudbi za gospodinjske odjemalce ZANESLJIVO ELEKTRIKA uvaja pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo, ki znaša 0,99 EUR  (z upoštevanim 22 % DDV oziroma 0,81 EUR brez DDV) na mesec za posamezno merilno mesto. Opisana sprememba za odjemalce te akcijske ponudbe lahko pomeni povišanje stroška za električno energijo, zato ima tak odjemalec skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, pravico od pogodbe o dobavi/oskrbi z električno energijo v roku enega meseca po uveljavitvi spremembe odstopiti, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V primeru odstopa od pogodbe, mora tak odjemalec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer opozarjamo, da odjemalec menjavo ureja sam. Od dne začetka veljavnosti spremembe pogojev akcijske ponudbe do formalne zamenjave dobavitelja, bomo električno energijo obračunavali skladno z opisano spremembo. O opisani spremembi bodo odjemalci akcijske ponudbe ZANESLJIVO ELEKTRIKA obveščeni po pošti.

Obvestilo

S 1. 1. 2020 se na ceniku »Osnovna oskrba« za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in na ceniku »Zanesljivo plin« za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, uvaja postavka »pavšalni strošek poslovanja«, ki znaša 0,99 EUR z upoštevanim 22% DDV (oz. 0,81 EUR brez DDV) na mesec za posamezno merilno mesto oziroma za posamezno odjemno mesto.
Zgoraj opisane spremembe za gospodinjskega odjemalca lahko pomenijo povišanje računa za električno energijo oz. zemeljski plin, zato imajo skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem oz. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, pravico od Pogodbe o dobavi/oskrbi z energenti - električno energijo oz. zemeljskim plinom v roku enega meseca po uveljavitvi opisanih sprememb, odstopiti brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V primeru odstopa od Pogodbe, je potrebno izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer opozarjamo, da menjavo odjemalec ureja sam ter da se navedene spremembe obračunavajo od dne začetka veljavnosti do formalne zamenjave dobavitelja.

S 1. 1. 2020 začnejo veljati za gospodinjske odjemalce tudi spremembe Cenika dodatnih storitev, ki se uporabljajo skupaj z veljavnimi ceniki dobavitelja za dobavo električne energije oz. zemeljskega plina, kar vse je dostopno na spletni povezavi https://www.elektro-energija.si, na sedežu in v poslovalnici dobavitelja. 


O opisanih spremembah bodo odjemalci obveščeni po pošti.

 

PRILAGODITE CENO SVOJIM POTREBAM

NAGRADNI PLUSI

Za pristop k bonusom se lahko prijavite preko portala  Moja energija ali preko obrazcev, ki so objavljeni na tej strani. Obračunajo se v fiksnem znesku mesečno in se prikazujejo na obračunu za vsako postavko posebej.

SEPA direktna bremenitev (SEPA) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,10 € brez DDV (0,12 € z 22 % DDV) pri mesečnem računu
Račun po e-pošti (Eračun) Nižji stroški izdaje računov ob sočasni odpovedi papirnega računa, okolje pa vam bo hvaležno. bonus 0,13 € brez DDV (0,16 € z 22 % DDV) pri mesečnem računu
Skupen račun za elektriko in plin (1 račun) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,13 € brez DDV (0,16 € z 22 % DDV) pri mesečnem računu

 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

 

Omrežnina
Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
Trošarina

Splošni pogoji

 

Varstvo osebnih podatkov

V družbi Elektro energija d.o.o. se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo izkazali s tem, ko ste nam zaupali obdelavo vaših osebnih podatkov. Sprejeli smo zavezo, da bomo obdelave vaših osebnih podatkov izvajali skrbno in odgovorno, kar pomeni zakonito, pošteno in za vas pregledno ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo zadostili standardom varovanja osebnih podatkov posameznikov.   
S tem v zvezi so v vseh naših poslovnih enotah in na naših spletnih straneh stalno dostopni Pogoji varstva osebnih podatkov Elektro energija d. o. o., ki smo jih nazadnje posodobili 18. decembra 2018 (uporabljati se pričnejo 10. januarja 2019), z vsemi ključnimi informacijami glede obdelave osebnih podatkov, vaših pravic in naših obveznosti. Do tega dne so bili v uporabi Pogoji, veljavni od 25. maja 2018. 
Za dodatne informacije nam lahko pošljete sporočilo na elektronski naslov dpo@gen-i.eu.


Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni od 10. januarja 2019

Obrazec preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

 

 

Obrazci in pogodbe

 

Arhiv dokumentov in preteklih cenikov

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni do 9. 1. 2019

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve »Zanesljiva emobilnost« Elektro energija d.o.o.

Cenik oskrbe in storitev, v ponudbi od 22. 5. 2015 do 13. 1. 2020

Podaljšanje oziroma naročilo oskrbe, veljavno do 13. 1. 2020

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2019

Podaljšanje oziroma naročilo oskrbe z energenti do 31. 12. 2019

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 19. 6. 2019

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2019, v ponudbi od 16. 01. 2019 do 30. 04. 2019 oziroma do predčasnega preklica

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti, z akcijo Dvojček, ki je v ponudbi od 16. 01. 2019 do 30. 04. 2019 oziroma do predčasnega preklica 

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018/2 - 1.  podaljšanje, veljavni do 10. 1. 2019 

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energent, veljavni do 10. 1. 2019  

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 oziroma do preklica (plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) v ponudbi do 30. 11. 2018

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018/2 v ponudbi do 5. 11. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018/2 - podaljšanje, veljavno do 5. 11. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018/1 - 1. podaljšanje, veljavno do 30. 9. 2018 

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018/1 - 1. podaljšanje, veljavno do 30. 9. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 30. 6. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 30. 6. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljavno do 10. 5. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 10. 5. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 31. 3. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 31. 3. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 28. 2. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 28. 2. 2018

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017", ki je v ponudbi od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018 oziroma do preklica

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1.  1.  2017 do 7.  9.  2017 oziroma do preklica (plin)

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni do 31.  12.  2016

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 6. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 17. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 16. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin 1 mesec brezplačno (plin), ki je bila v ponudbi od 2. 11. 2015 do 10. 1. 2016

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje (plin), ki je bila v ponudbi od 20. 7. 2015 do 1. 10. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 10. 2015

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 23. 4. 2014 do 31. 8. 2014

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 1. 1. 2014 do 21. 3. 2014

Pogoji za dodatne storitve gospodinjskih odjemalcev električne energije

Cenik oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi do 31. 12. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 4. do 22. 9. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 5. 12. 2012 do 31. 3. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 7. do 3. 12. 2012

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavni do 21. 3. 2014

Pogoji za paketno oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, veljavni do 22. 9. 2013