Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce

ELEKTRIKA
Cenik električne energije za male poslovne odjemalce

  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
AKCIJSKI CENIK - ZANESLJIVA CENA ZA PODJETNE DO 31. 12. 2026* od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2026 brez 0,13590 (brez DDV) 
0,16580 (z 22% DDV)
0,11890 (brez DDV) 
0,14506 (z 22% DDV)
0,12890 (brez DDV) 
0,15726 (z 22% DDV)
AKCIJSKI CENIK - ZAKLENJENA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 31. 12. 2026** od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 brez 0,14297 (brez DDV) 
0,17442 (z 22% DDV)
0,12704 (brez DDV) 
0,15498 (z 22% DDV)
0,13500 (brez DDV) 
0,16470 (z 22% DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE*** od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica brez 0,15880 (brez DDV) 
0,19374 (z 22% DDV)
0,14120 (brez DDV) 
0,17226 (z 22% DDV)
0,15000 (brez DDV) 
0,18300 (z 22% DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

*Navedeni cenik in cene veljajo za nove in obstoječe odjemalce - male poslovne odjemalce električne energije na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (in ne za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo), ki v času trajanja akcije – od 26. 2. 2024 do 26. 4. 2024 (podaljšano do 30. 8. 2024), veljavno pristopijo k akciji in izpolnijo vse pogoje, skladno z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v navedeni akciji (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji akcije), ki so dostopni tukaj. Zgoraj navedeni cenik in akcijske cene veljajo od vključno 1. 3. 2024 do vključno 31. 12. 2026 in se novim in obstoječim odjemalcem pričnejo upoštevati in obračunavati skladno z določili Vsebine in pogojev akcije. Po izteku tega obdobja dobavitelj odjemalcem obračunava dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce in Splošnimi pogoji ter sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu. V okviru in skladno z določili navedene akcije dobavitelj odjemalcem obračunava E-popust in Dodatek za izbiro vira energije v višini, kot izhaja iz objavljenih postavk. Skladno z določili Vsebine in pogojev akcije, si dobavitelj pridržuje pravico do izvedbe predčasnega zaključka trajanja te akcije in/ali do spremembe pogojev in določil akcije ter upoštevanja akcijske ugodnosti.

**Akcija Zaklenjena cena električne energije do 31. 12. 2026 je zaključena, kar pomeni, da od 16. 2. 2024 dalje pristop k akciji ni več mogoč. Navedeni cenik in cene veljajo za nove in obstoječe odjemalce - male poslovne odjemalce električne energije na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (in ne za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo), ki v času trajanja akcije – od 21. 12. 2023 do 15. 1. 2024 (podaljšano do 15. 2. 2024), veljavno pristopijo k akciji in izpolnijo vse pogoje, skladno z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v navedeni akciji (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji akcije), ki so dostopni tukaj. Zgoraj navedeni cenik in akcijske cene veljajo od vključno 1. 1. 2024 do vključno 31. 12. 2026 in se novim in obstoječim odjemalcem pričnejo upoštevati in obračunavati skladno z določili Vsebine in pogojev akcije. Po izteku tega obdobja dobavitelj odjemalcem obračunava dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce in Splošnimi pogoji ter sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu. V okviru in skladno z določili navedene akcije dobavitelj odjemalcem obračunava E-popust in Dodatek za izbiro vira energije v višini, kot izhaja iz objavljenih postavk. Skladno z določili Vsebine in pogojev akcije, si dobavitelj pridržuje pravico do izvedbe predčasnega zaključka trajanja te akcije in/ali do spremembe pogojev in določil akcije ter upoštevanja akcijske ugodnosti.

*** Cenik velja za vse male poslovne odjemalce od vključno 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. Obvestilo o uveljavitvi spremembe cenika in novih cen tarif najdete tukaj.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA CENA ZA PODJETNE DO 31. 12. 2026, 
ZAKLENJENA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 31. 12. 2026,
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE
 €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22% DDV)

V okviru in skladno z določili navedene akcije dobavitelj odjemalcem obračunava E-popust in Dodatek za izbiro vira energije v višini, kot izhaja iz objavljenih postavk. Skladno z določili Vsebine in pogojev akcije, si dobavitelj pridržuje pravico do izvedbe predčasnega zaključka trajanja te akcije in/ali do spremembe pogojev in določil akcije ter upoštevanja akcijske ugodnosti.


  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica brez 0,15880 (brez DDV) 
0,19374 (z 22% DDV)
0,14120 (brez DDV) 
0,17226 (z 22% DDV)
0,15000 (brez DDV) 
0,18300 (z 22% DDV)

Cenik velja za vse male poslovne odjemalce od vključno 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. Obvestilo o uveljavitvi spremembe cenika in novih cen tarif najdete tukaj.

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22% DDV)

 


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) VELJAVNOST CENE VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
  ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022* od 3 do 40 od vključno 8. 7. 2022 do preklica 0,15499 (brez DDV)
0,18909 (z 22% DDV)
0,12199 (brez DDV)
0,14883 (z 22% DDV)
0,14499 (brez DDV)
0,17689 (z 22% DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE**
od 3 do 40 od vključno 1. 11. 2022 do preklica 0,13800 (brez DDV)
0,16836 (z 22% DDV)
0,09900 (brez DDV)
0,12078 (z 22% DDV)
0,12400 (brez DDV)
0,15128 (z 22% DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

* Cenik »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE – NOVI2« velja od 8. 7. 2022. Velja za male poslovne odjemalce, ki so od vključno 8. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Navedeni cenik velja do vključno 31. 12. 2023. Več si lahko preberete tukaj

** Cenik »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE« velja za male poslovne odjemalce, ki so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Navedene cene tarif veljajo do vključno 31. 12. 2023. Več si lahko preberete tukaj

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na ceniku ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE - NOVI2 na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije

Dne 15. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena električne energije). Najvišje dovoljene cene po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Po preteku navedenega obdobja se bo dne 1. 9. 2023 pričela uporabljati nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju obe uredbi skupaj: Uredbi), ki pod enakimi pogoji kot Uredba določa najvišjo dovoljeno ceno električne energije v obdobju od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023.
Najvišje dovoljene cene električne energije, kot jih določata Uredbi, se bodo za potrebe obračuna porabljene električne energije uporabljale neposredno na podlagi Uredb za vse male poslovne odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama.* Cene tarif električne energije po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene male poslovne odjemalce: VT: 0,13800 €/kWh, MT: 0,09900 €/kWh, ET: 0,12400 €/kWh (brez DDV) ali VT: 0,16836 €/kWh, MT: 0,12078 €/kWh, ET: 0,15128 €/kWh (z 22% DDV).
Uredbi ne posegata na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredb.
*Mali poslovni odjemalci po definiciji veljavnega Zakona o oskrbi z električno energijo, katerih vsota priključnih moči merilnih mest na pogodbi o dobavi električne energije je enaka ali manjša od 43 kW, ki dodatno kumulativno izpolnjujejo dva (2) pogoja iz Uredb, in sicer: (1) skupna priključna moč vseh merilnih mest malega poslovnega odjemalca je enaka ali manjša od 86 kW in (2) je bilo za merilna mesta izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (od 22. julija 2022 dalje, le če gre za merilna mesta objektov, ki so novogradnje, skladno z zakonom, ki ureja graditev).PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE, ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE – NOVI2  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22% DDV))


E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov, kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z 22 % DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki od 1. 8. 2021
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 EUR z 22% DDV)


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22% DDV)
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22% DDV)
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 22% DDV)

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO velja od 1. 4. 2021 dalje.


 

PLIN 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA CENA (€/kWh)
  ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023*  od 1. 11. 2023 do spremembe/preklica  brez 0,05949 (brez DDV)
0,07258 (z 22 % DDV)

*Cenik Zanesljivo plin, veljaven od 1. 11. 2023, velja za dobavo zemeljskega plina poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7. Cenik Zanesljivo plin, veljaven od 1. 11. 2023, od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) za kupce - male poslovne odjemalce kot jih določa ZOP.

Obvestilo o uveljavitvi cenika je dostopno tukaj.

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.


  VELJAVNOST CENE VEZAVA CENA (€/kWh)
  ZANESLJIVO PLIN - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022**  od 8. 7. 2022 do preklica  brez 0,08899 (brez DDV)
0,10857 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVO PLIN*** od 1. 11. 2022 do preklica brez 0,07900 (brez DDV)
0,09638 (z 22 % DDV)

** Cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« velja za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki so od vključno 8. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) za nove kupce - male poslovne odjemalce kot jih določa ZOP.
Navedeni cenik velja do vključno 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj

*** Cenik »ZANESLJIVO PLIN« velja za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili.
Navedeni cenik velja do vključno 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen zemeljskega plina na ceniku ZANESLJIVO PLIN - NOVI2 na podlagi Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina). Najvišje dovoljene cene po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Po preteku navedenega obdobja se bo 1. 9. 2023 začela uporabljati nova Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju: Uredba 2023, oziroma obe uredbi skupaj: Uredbi), ki za obdobje od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023 podaljšuje veljavnost najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina za upravičene odjemalce.
Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina, kot jo določata Uredbi, se bo za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina uporabljala neposredno na podlagi Uredb za vse odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama. Cene po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene odjemalce 0,07900 €/kWh (brez DDV) ali 0,09638 €/kWh (z 22 % DDV).
Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredb.

CENIK DODATNIH STORITEV ZA ELEKTRIKO IN PLIN

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)


S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.
 

• Omrežnina
 Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
• Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
• Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
• Trošarina

Osnovna oskrba za zaščitene odjemalce

Novi kupci, ki so zaščiteni odjemalci iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) se lahko za ponudbo osnovne oskrbe iz 80.b člena ZOP obrnejo neposredno na kontakte dobavitelja. To obvestilo ne velja za naslednje zaščitene odjemalce: gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci, za katere se od vključno 30. 9. 2022 do preklica, Cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2«, uporablja tudi kot ponudba osnovne oskrbe iz 80.b člena ZOP.

Dne 1. 11. 2022 je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 138/22; v nadaljevanju: 1. sprememba Uredbe). Za naslednje kategorije zaščitenih odjemalcev na osnovni oskrbi: osnovne socialne službe, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi, se najvišja drobnoprodajna cena zemeljskega plina za osnovno oskrbo z zemeljskim plinom, ki je določena v drugem odstavku 3.a člena 1. spremembe Uredbe, v obdobju od 1. 11. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023 uporablja neposredno za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina tem kategorijam zaščitenih odjemalcev na osnovni oskrbi.

Obvestilo o razglasitvi stopnje opozarjanja glede oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji

Agencija za energijo RS je skladno z »Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21) kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja (1. stopnja) z začetkom veljave 12. 7. 2022. Kaj za vaše podjetje pomeni stopnja zgodnjega opozarjanja, si preberite tukaj


Obvestilo o spremembi splošnih pogojev za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo

Z dnem 1. 9. 2022 se spreminjajo Splošni pogoji družbe Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo. Tukaj lahko  preberete, kako bo sprememba splošnih pogojev vplivala na vaše podjetje. 
  

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo poslovnih odjemalcev

Arhiv dokumentov in preteklih cenikov

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 5. 1. 2023

Pogodba o dobavi zemeljskega plina - arhivirano 12. 12. 2022

Pogodba o dobavi električne energije - arhivirano 12. 12. 2022

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem, v veljavi do vključno 30. 4. 2022

Pogodba o dobavi zemeljskega plina št. MPO (Arhivirano 4. 3. 2022)

Pogodba o dobavi zemeljskega plina št. MPO (Arhivirano 4. 3. 2022)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 5. 7. 2022

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 28. 02. 2022

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v veljavi do 31. 1. 2022

Splošni pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, v veljavi do vključno 09. 1. 2022

Sprememba Splošnih pogojev za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, velja od 10. 1. 2022

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 31. 7. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob napovedi sprememb, 20. 5. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., v ponudbi do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za poslovne odjemalce), veljavna do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cena dodatnih storitev v veljavi do 21. 12. 2020

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (zemeljski plin) oziroma od 1. 1. 2019 (električna energija) do preklica

Cena dodatka v veljavi do 21. 10. 2020

Splošni pogoji za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem, veljavni do 31. 7. 2020

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni do 9. januarja 2019

Izjava o pristopu k akciji "Akcijska cena za zveste - podjetniki" v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica

Pogoji akcije "Akcijska cena za zveste - podjetniki v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica"

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (električna energija, zemeljski plin) do 31. 12. 2018 (električna energija)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 oziroma preklica (plin)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 1. 2018

Cenik posebne ponudbe za imetnike Kartice mozaik podjetnih 2016, veljavni od 1. 1. 2016 do 15. 9. 2017

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba za gospodinjske in male poslovne odjemalce v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo partner« za nove poslovne odjemalce v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce za potrebe agentske prodaje (elektrika), ki je bila v ponudbi od 14. 9. 2015 do 1. 6. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS v PDF (elektrika), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo poletje« za nove poslovne odjemalce (elektrika), ki je bila v ponudbi od 1. 6. 2016 do 1. 10. 2018