Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce

ELEKTRIKA
Cenik električne energije za male poslovne odjemalce


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) ZAJAMČENA CENA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE
od 3 do 40 do preklica 0,07999 (brez DDV)
0,09759 (z 22 % DDV)
0,05657 (brez DDV)
0,06902 (z 22 % DDV)
0,06999 (brez DDV)
0,08539 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Ponudba velja od 1. 1. 2019 dalje. Cenik električne energije za male poslovne odjemalce »RAZRED 1/2/3« se je s 1. 8. 2021 preimenoval v enoten cenik električne energije za male poslovne odjemalce, ki se od 1. 8. 2021 dalje imenuje »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE«

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se na ceniku Zanesljiva oskrba za podjetne zaračunava od 1. 8. 2021.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE  €/merilno mesto/mesec 1,99 € brez DDV (2,43 € z 22 % DDV)


E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov, kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki od 1. 8. 2021
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za katerikoli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za katerikoli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za katerikoli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 22 % DDV)

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

PLIN (cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA (€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.

 

OSTALO

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.

 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)


S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.
 

• Omrežnina
 Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
• Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
• Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
• Trošarina


 
Arhiv dokumentov in preteklih cenikov

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 31. 7. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob napovedi sprememb, 20. 5. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., v ponudbi do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za poslovne odjemalce), veljavna do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cena dodatnih storitev v veljavi do 21. 12. 2020

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (zemeljski plin) oziroma od 1. 1. 2019 (električna energija) do preklica

Cena dodatka v veljavi do 21. 10. 2020

Splošni pogoji za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem, veljavni do 31. 7. 2020

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni do 9. januarja 2019

Izjava o pristopu k akciji "Akcijska cena za zveste - podjetniki" v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica

Pogoji akcije "Akcijska cena za zveste - podjetniki v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica"

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (električna energija, zemeljski plin) do 31. 12. 2018 (električna energija)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 oziroma preklica (plin)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 1. 2018

Cenik posebne ponudbe za imetnike Kartice mozaik podjetnih 2016, veljavni od 1. 1. 2016 do 15. 9. 2017

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba za gospodinjske in male poslovne odjemalce v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo partner« za nove poslovne odjemalce v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce za potrebe agentske prodaje (elektrika), ki je bila v ponudbi od 14. 9. 2015 do 1. 6. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS v PDF (elektrika), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo poletje« za nove poslovne odjemalce (elektrika), ki je bila v ponudbi od 1. 6. 2016 do 1. 10. 2018