Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce v ponudbi od 22. 3. 2014 (zemeljski plin) oziroma od 1. 1. 2019 (električna energija) do preklica

ELEKTRIKA
(cenik električne energije za male poslovne odjemalce)


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) ZAJAMČENA CENA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
RAZRED 1
nad 28 do 40 do preklica 0,07999 (brez DDV)
0,09759 (z 22 % DDV)
0,05657 (brez DDV)
0,06902 (z 22 % DDV)
0,06999 (brez DDV)
0,08539 (z 22 % DDV)
RAZRED 2 nad 24 do 28 do preklica 0,07999 (brez DDV)
0,09759 (z 22 % DDV)
0,05657 (brez DDV)
0,06902 (z 22 % DDV)
0,06999 (brez DDV)
0,08539 (z 22 % DDV)
RAZRED 3 od 3 do 24 do preklica 0,07999 (brez DDV)
0,09759 (z 22 % DDV)
0,05657 (brez DDV)
0,06902 (z 22 % DDV)
0,06999 (brez DDV)
0,08539 (z 22 % DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu.


 

PLIN (cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA(€/Sm3) CENA(€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,32990 (brez DDV)
0,40248 (z 22 % DDV)
0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. 
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2017 do predvidoma 28. 2. 2017 se cene in količine zemeljskega plina prikazuje v volumenskih enotah.

 

DODATNE STORITVE

Podatkovna storitev SPLET
Enota mere: na merilno mesto, na mesec.
12,59 € brez DDV
(15,36 € z 22 % DDV)

Vsebina dodatnih storitev je predstavljena na spletnih straneh www.elektro-energija.si.

 

OSTALO

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.

 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)


S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.
 

• Omrežnina
 Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
• Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
• Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
• Trošarina


 Splošni pogoji za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem

Splošni pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7

Splošni pogoji uporabe portala Moja energija

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o.

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o.

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za poslovne odjemalce)

Seznam aktualnih polnilnih mest

 

Pogodbe in obrazci

Pogodba o dobavi zemeljskega plina št. MPO

Pogodba o dobavi električne energije št. MPO

 

Varstvo osebnih podatkov

V družbi Elektro energija d.o.o. se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo izkazali s tem, ko ste nam zaupali obdelavo vaših osebnih podatkov. Sprejeli smo zavezo, da bomo obdelave vaših osebnih podatkov izvajali skrbno in odgovorno, kar pomeni zakonito, pošteno in za vas pregledno ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo zadostili standardom varovanja osebnih podatkov posameznikov.   
S tem v zvezi so v vseh naših poslovnih enotah in na naših spletnih straneh stalno dostopni Pogoji varstva osebnih podatkov Elektro energija d. o. o., ki smo jih nazadnje posodobili 20. maja 2020 (uporabljati se pričnejo 10. januarja 2019), z vsemi ključnimi informacijami glede obdelave osebnih podatkov, vaših pravic in naših obveznosti. Do tega dne so bili v uporabi Pogoji, veljavni od 25. maja 2018. 
Za dodatne informacije nam lahko pošljete sporočilo na elektronski naslov dpo@elektro-energija.si.

Pogoji varstva osebnih podatkov veljavni od 20. maja 2020

Obrazec preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

 

 

Arhiv dokumentov in preteklih cenikov

Cena dodatka v veljavi do 21. 10. 2020

Splošni pogoji za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem, veljavni do 31. 7. 2020

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni do 9. januarja 2019

Izjava o pristopu k akciji "Akcijska cena za zveste - podjetniki" v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica

Pogoji akcije "Akcijska cena za zveste - podjetniki v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica"

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (električna energija, zemeljski plin) do 31. 12. 2018 (električna energija)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 oziroma preklica (plin)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 1. 2018

Cenik posebne ponudbe za imetnike Kartice mozaik podjetnih 2016, veljavni od 1. 1. 2016 do 15. 9. 2017

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba za gospodinjske in male poslovne odjemalce v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo partner« za nove poslovne odjemalce v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce za potrebe agentske prodaje (elektrika), ki je bila v ponudbi od 14. 9. 2015 do 1. 6. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS v PDF (elektrika), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo poletje« za nove poslovne odjemalce (elektrika), ki je bila v ponudbi od 1. 6. 2016 do 1. 10. 2018