Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce

ELEKTRIKA
Cenik električne energije za male poslovne odjemalce


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) ZAJAMČENA CENA VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE*
od 3 do 40 do vključno 30. 6. 2022 0,09295 (brez DDV)
0,11340 (z 22 % DDV)
0,07245 (brez DDV)
0,08839 (z 22 % DDV)
0,08685 (brez DDV)
0,10596 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE, veljaven od 1. 7. 2022**
od 3 do 40 od vključno 1. 7. 2022 do preklica 0,11995 (brez DDV)
0,14634 (z 22 % DDV)
0,09695 (brez DDV)
0,11828 (z 22 % DDV)
0,11395 (brez DDV)
0,13902 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

*Ponudba velja od 1. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022. Cenik električne energije za male poslovne odjemalce »RAZRED 1/2/3« se je s 1. 8. 2021 preimenoval v enoten cenik električne energije za male poslovne odjemalce, ki se od 1. 8. 2021 dalje imenuje »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE«.

** S 1. 7. 2022 stopijo v veljavo nove cene tarif na ceniku električne energije za male poslovne odjemalce, kot izhajajo iz tabele. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen tarif za male poslovne odjemalce na ceniku električne energije »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE« si lahko ogledate tukaj.PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE« zaračunava od 1. 8. 2021 dalje. 

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA ZA PODJETNE  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22 % DDV)


E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov, kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki od 1. 8. 2021
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22 % DDV)*
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 22 % DDV)

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

PLIN 

CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA POSLOVNE ODJEMALCE OD 1. 7. 2022

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA (€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 7. 2022* od 1. 7. 2022 do preklica brez 0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z 22 % DDV)

* S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov cenik za dobavo zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 »ZANESLJIVO PLIN«, ki nadomesti obstoječa cenika »ZANESLJIVO PLIN« z dne 1. 10. 2013 in »ZANESLJIVO PLIN POSLOVNI – novi« z dne 25. 2. 2022, ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen tarif za male poslovne odjemalce na ceniku zemeljskega plina »ZANESLJIVO PLIN« si lahko ogledate tukaj.

 

CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA POSLOVNE ODJEMALCE D0 30. 6. 2022

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA (€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN POSLOVNI - novi* od 25. 2. 2022 do 30. 6. 2022 brez 0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVO PLIN** od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2022 brez 0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

* Cenik za dobavo zemeljskega plina poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 »ZANESLJIVO PLIN POSLOVNI – novi« velja od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022 za odjemalce, ki od 25. 2. 2022 dalje oddajo povpraševanje in v nadaljevanju sklenejo pogodbo ter se jim bo zemeljski plin dobavljal in obračunaval po tem ceniku.

** Cenik za dobavo zemeljskega plina poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 »ZANESLJIVO PLIN« velja od 1. 10. 2013 do vključno 30. 6. 2022 za odjemalce, ki so sklenili pogodbo do 24. 2. 2022 in se jim zemeljski plin dobavlja ter obračunava po tem ceniku ali so do 24. 2. 2022 oddali povpraševanje in v nadaljevanju sklenili pogodbo, po kateri se jim bo zemeljski plin dobavljal ter obračunaval po tem ceniku.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

OSTALO

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.

 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)


S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.
 

• Omrežnina
 Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
• Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
• Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
• Trošarina


 

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo poslovnih odjemalcev

Arhiv dokumentov in preteklih cenikov

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem, v veljavi do vključno 30. 4. 2022

Pogodba o dobavi zemeljskega plina št. MPO (Arhivirano 4. 3. 2022)

Pogodba o dobavi zemeljskega plina št. MPO (Arhivirano 4. 3. 2022)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 28. 02. 2022

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v veljavi do 31. 1. 2022

Splošni pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, v veljavi do vključno 09. 1. 2022

Sprememba Splošnih pogojev za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, velja od 10. 1. 2022

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran 31. 7. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob napovedi sprememb, 20. 5. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., v ponudbi do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za poslovne odjemalce), veljavna do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cena dodatnih storitev v veljavi do 21. 12. 2020

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (zemeljski plin) oziroma od 1. 1. 2019 (električna energija) do preklica

Cena dodatka v veljavi do 21. 10. 2020

Splošni pogoji za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem, veljavni do 31. 7. 2020

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni do 9. januarja 2019

Izjava o pristopu k akciji "Akcijska cena za zveste - podjetniki" v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica

Pogoji akcije "Akcijska cena za zveste - podjetniki v ponudbi od 1. 12. 2018 do 15. 1 2019 oziroma do predčasnega preklica"

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce, v ponudbi od 22. 3. 2014 (električna energija, zemeljski plin) do 31. 12. 2018 (električna energija)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 oziroma preklica (plin)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 1. 2018

Cenik posebne ponudbe za imetnike Kartice mozaik podjetnih 2016, veljavni od 1. 1. 2016 do 15. 9. 2017

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba za gospodinjske in male poslovne odjemalce v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 22. 3. 2014 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo partner« za nove poslovne odjemalce v ponudbi od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce za potrebe agentske prodaje (elektrika), ki je bila v ponudbi od 14. 9. 2015 do 1. 6. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS v PDF (elektrika), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo poletje« za nove poslovne odjemalce (elektrika), ki je bila v ponudbi od 1. 6. 2016 do 1. 10. 2018