Iskalnik po strani

Storitve

Elektro energija nudi več kot le zanesljivo dobavo električne energije in zemeljskega plina po konkurenčnih in stabilnih cenah. Svojim poslovnim odjemalcem nudimo tudi različne storitve, ki vam omogočajo premišljen nakup energentov ter njihovo smotrno, ekološko rabo. Pridružite se nam!

 

DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

Svojim odjemalcem nudimo urejanje odnosov z elektrooperaterjem in vam s tem zagotavljamo dostop do omrežij, ki jih potrebujete, hkrati pa vam omogočamo še prihranek časa.

Zagotavljanje dostopa do omrežja opravlja elektrooperater, dejavnost pa je regulirana s strani Agencije za energijo RS. Pogodba o dostopu se sklepa z imetnikom soglasja za priključitev oz. njegovim pooblaščencem, in sicer za vsako prevzemno-predajno mesto posebej, za katero ima imetnik soglasje za priključitev.

Pogodba o dostopu do omrežja se sklene pred pričetkom oddaje ali odjema električne energije v ali iz distribucijskega omrežja ali ob spremembi parametrov pogodbe o dostopu. Pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, ki so bile že sklenjene za določen čas pred uveljavitvijo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije v letu 2007, so se podaljšale za nedoločen čas, vendar največ za čas trajanja pravic iz soglasja za priključitev. Cena za uporabo elektroenergetskega omrežja je cena, ki jo odjemalec plača za uporabo omrežja za vsako merilno mesto posebej, odvisno od napetostnega nivoja, vrste odjema, načina priključitve in sezone.

Proizvajalec oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa jo iz distribucijskega omrežja odjema, če ima z operaterjem distribucijskega omrežja (elektrooperaterjem) sklenjeno pogodbo o dostopu do omrežja. Uporabnik omrežja je praviloma imetnik soglasja za priključitev, razen če ima soglasje imetnika soglasja za priključitev, da pooblaščenemu uporabniku dovoljuje, da oddaja ali odjema električno energijo prek njegovega prevzemno-predajnega mesta.


POŠLJI POVPRAŠEVANJE