Iskalnik po strani

O elektriki brez CO2


Kaj je elektrika brez CO2?

Elektrika brez CO2 je elektrika, pridobljena iz virov, ki ne povzročajo izpustov CO2, t. i. brezogljičnih virov. Njihova uporaba v nasprotju s fosilnimi viri zmanjšuje ogljični odtis, prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb in spodbuja zeleno preobrazbo družbe. K brezogljičnim virom štejemo jedrsko energijo in večino obnovljivih virov (sončna, vodna, vetrna, geotermalna energija …).

Kaj pomeni dobava električne energije brez fosilnih virov?

To pomeni, da se bo vsaka kWh elektrike, ki jo bomo dobavili končnim odjemalcem, lahko izrecno, jasno, in na sledljiv način povezala s kWh elektrike, proizvedeno iz brezogljičnih virov, torej OVE (sonce, voda) ali jedrske energije, ki med proizvodnjo električne energije ne ustvarjajo emisij CO2.

Kaj prehod dobavitelja izključno na elektriko brez CO2 pomeni za odjemalce?

Odjemalci imate po novem možnost svobodne izbire čistejših virov energije in s tem priložnost, da se na zelo enostaven način aktivno vključite v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Za zanesljivo razogljičenje vaše porabe elektrike bomo namreč v celoti poskrbeli mi.

Kaj moram narediti, da bo moja elektrika odslej brez CO2?

Če ste že naš odjemalec, vam za prehod na brezogljično elektriko ni treba storiti nič. S 1. januarjem 2021 vas bomo začeli avtomatično in brez doplačila oskrbovati z elektriko brez CO2. Sami pa lahko že danes vzamete zeleno prihodnost planeta  v svoje roke in namesto brezogljične jedrske energije izberete 100% SONCE. Tudi z elektriko iz tega vira vas bomo do 1. 4. 2021 oskrbovali brez doplačila, nato pa vam bo na voljo za samo 1 EUR dodatka na mesec. Vašo željo glede vira energije nam lahko sporočite prek portala Moja energija ali telefonske številke 080 28 08.

Vir energije, ki vam najbolj ustreza, lahko ob zamenjavi dobavitelje izberete tudi novi odjemalci.

So z izbiro elektrike brez CO2 povezani kakšni stroški?

Oskrbo z električno energijo iz brezogljične jedrske energije vam ob nespremenjenih cenah tarif elektrike omogočamo brez doplačila. Ker želimo dodatno spodbuditi tudi rabo elektrike iz obnovljivih virov, pa vam za samo 1 EUR dodatka na mesec že danes omogočamo izbiro elektrike iz 100% sončne energije, v letu 2021 pa bo na voljo tudi 100% VODA.

Na kakšen način boste zagotovili elektriko brez CO2 za vse odjemalce? 

Pri Elektro energiji imamo dolgoletne izkušnje s trgovanjem z energijo. V tem času smo s poslovnimi partnerji zgradili trdne odnose, na osnovi katerih smo že sklenili dovolj pogodb za dobavo elektrike brez CO2 za vse naše odjemalce. S sodelovanjem na mednarodnih trgih bomo elektriko brez CO2 lahko zagotavljali tudi v prihodnje.

Zakaj ima 100% SONCE v vaši novi ponudbi posebno vrednost?

Izmed vseh obnovljivih virov energije je sonce prva, najboljša in dolgoročno najčistejša izbira. Zato smo soncu v naši ponudbi namenili posebno pozornost, odjemalcem pa nudimo možnost izbire 100 % obnovljivega, sončnega vira energije za zgolj 1 eur dodatka na mesec, ker verjamemo, da je to energija prihodnosti, ki mora po našem prepričanju postati dostopna prav vsakomur. Zato jo strankam ponujamo kot posebno dodano vrednost.

Za koliko se bo zmanjšal ogljični odtis povprečnega slovenskega gospodinjstva, če to preide na jedrsko energijo in za koliko, če preide na 100% SONCE? 

Ker je 100% SONCE enako brezogljično kot jedrska energija, se ogljični odtis v obeh primerih zniža za enak odstotek. Ob upoštevanju statističnih podatkov porabe povprečnega slovenskega gospodinjstva ocenjujemo, da je ogljični odtis povprečnega gospodinjstva v RS dobrih 6 ton CO2 letno. Z dobavo brezogljične električne energije se ogljični odtis povprečnega gospodinjstva zniža za približno 40 %. 

Na računu že plačujem »prispevek OVE in SPTE«. V čem se ta razlikuje od mesečnega doplačila za 100% SONCE?

Prispevek OVE in SPTE je določen je s strani Ministrstva za infrastrukturo in se zaračunava na podlagi Uredbe, ki ureja to področje. Namenjen je zagotavljanju državnih podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Kot dobavitelj na to postavko nimamo vpliva. V enaki višini smo jo odjemalcem dolžni zaračunavati vsi dobaviteljih na območju RS.  

Ker želimo v Elektro energiji še dodatno spodbuditi rabo in proizvodnjo elektrike iz sončne energije, smo se odločili odjemalcem omogočiti izbiro tega vira za minimalno doplačilo. Želimo si, da bi s čim več odločitvami za sonce uspeli dvigniti slovensko proizvodnjo elektrike iz sončnega vira na raven, ki bi bila zgled tudi drugim državam.

Kako se lahko prepirčam, da je moja električna energija v celoti dobavljena iz virov, ki ne povzročajo emisij CO2?

Vire energije, iz katerih se pridobiva električna energija, se dokazuje s ti. potrdili o izvoru. To je v Evropski uniji uveljavljen in uraden mehanizem. Potrdilo o izvoru (PoI) je elektronski dokument, ki jamči, da se je določena količina električne energije proizvedla iz določenega vira.

Dobavo električne energije iz nefosilnih goriv bomo dokazovali preko Dokazila o PoI, ki ga v Sloveniji izdaja Agencija za energijo. To Dokazilo o PoI bo zajemalo izključno proizvodne vire, ki med proizvodnjo električne energije ne ustvarjajo emisij CO2, skladno z zakonodajo pa ga bomo objavili konec koledarskega leta dobave. O strukturi proizvodnih virov vas bomo, tako kot do sedaj, redno obveščali na mesečnih računih.

Me lahko skrbi dobava elektrike ponoči, pozimi oz. ob slabem vremenu, če se odločim za 100% SONCE?

Ob izbiri 100% sončnega vira vaše elektrike ste lahko brez skrbi. Ne glede na izbiro vira, boste imeli stalen dostop do elektrike. Veljavna zakonodaja in pravila dokazovanja izvora energije določajo, da je potrebno proizvodnjo in odjem izenačiti na letnem nivoju. To pomeni, da mora dobavitelj zagotoviti potrdila o izvoru energije iz sonca v enaki količini, kot je odjem odjemalcev v dotičnem letu, ne glede na to, kdaj med letom je bila energija proizvajalcev proizvedena in energija odjemalcev prevzeta. Če boste naši odjemalci porabili več sončne energije, kot smo v GEN-I odkupili potrdil o izvoru od sončnih elektrarn v Sloveniji, potem bomo manjkajoča potrdila nabavili na evropskem trgu, praviloma iz držav, kjer je proizvodnje elektrike iz sonca veliko (npr. Španiji ali Italiji).

Kako se lahko v bloku odločim za elektriko brez CO2 oz. iz sončnega vira, sosedu pa bo drug dobavitelj še naprej dobavljal elektriko iz fosilnih virov?

Električna energija po daljnovodih teče skladno s fizikalnimi zakoni, zato je res ne moremo usmerjati. Trg električne energije pa je zasnovan po principu kontrole oddane energije v omrežje v primerjavi s prevzeto energijo iz omrežja. To pomeni, da bomo pri Elektro energijo za vsako porabljeno kWh električne energije naših odjemalcev po uveljavljen sistemu Potrdil o izvoru zagotovili primerljivo količino dobavljene električne energije. Potrdila o izvoru so strogo nadzorovan sistem, ki zagotavlja, da je vsaka znana proizvodnja enolično certificirana, s certifikati je moč prosto trgovati širom EU, le enkrat pa je moč te certifikate dodeliti točno določenemu odjemalcu. Do popolnega razogljičenja slovenske elektrike bo po daljnovodih še potovala elektrika iz različnih, tudi fosilnih virov energije, a z vsakim podobnim korakom, kot je naš, bo vse več take iz čistejših virov.

Kam lahko sporočim svojo odločitev glede izbire vira energije, če sem že vaš odjemalec?

Storitev 100% SONCE si aktivirate tako, da v portalu Moja Energija v zavihku »Pregled pogodbe« poiščite povezavo »Spremeni vir energije« in kot vir energije izberete 100% SONCE. Lahko pa pokličete tudi naše prijazne svetovalce na 080 2808 (od ponedeljka do petka od 8h do 20h in v soboto od 8h do 14h).

Kdaj bo možno kot vir energije izbrati tudi 100% vodno energijo?

Z omogočanjem izbire vira energije smo se v Elektro energiji zavezali tudi razvoju ponudbe na tem področju. Ker se želimo z njo čim bolj približati željam in potrebam naših strank, bo možnost izbire elektrike iz 100 % vodnega vira predvidoma dostopna že 1. 2. 2021.

Kaj nam še svetujete za čim bolj učinkovito rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa?

K čistejšemu okolju in zmanjšanju ogljičnega odtisa lahko z lastnimi dejanji in ravnanji prispeva prav vsak. Če imate možnost, lahko velik delež k zmanjšanju izpustov CO2 prispevate z izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo, z ogrevanjem na toplotno črpalko ter z nakupom električnega vozila namesto vozila z notranjim izgorevanjem. Vse našteto sicer zahteva začeten finančni vložek, ki pa se z leti v vseh primerih obrestuje.

Za čistejše okolje pa lahko poskrbite tudi z manjšimi koraki:

  • odločite se za dobavo energije iz 100 % sončnega vira. Doplačilo je minimalno, vaš prispevek k okolju pa bo znaten;
  • ko je le mogoče, se po opravkih, nakupih in drugih krajših poteh odpravite peš, s kolesom ali javnim prevozom; /p>
  • odločite se za energetsko varčne gospodinjske aparate ter jih redno izklapljajte, če jih ne uporabljate. Ugašajte luči, ko vas ni v prostoru, sijalke pa nadomestite z varčnimi ali LED sijalkami;
  • ločujte odpadke in reciklirajte; izogibajte uporabi plastičnih vrečk, in namesto po njih rje posegajte po vrečkah za večkratno uporabo;
  • kupujte karseda lokalno in ekološko pridelano hrano, saj je v takšni hrani najmanj pesticidov, količina izpustov CO2 za njen prevoz pa je prav tako minimalna.