Iskalnik po strani

Poslanstvo, vizija in vrednote

POSLANSTVO

Zadovoljstvo naših odjemalcev in skrb za okolje sta ključnega pomena, zato je naše poslanstvo grajeno na obojem. Z dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in storitvami, ki sledijo potrebam odjemalcev, zagotavljamo konkurenčno in kakovostno ponudbo, ki je inovativna in okolju prijazna, odjemalcem pa zagotavlja nemoteno in zanesljivo uporabo energije tako v domovih kot na delovnih mestih. Zagotavljamo zanesljivo oskrbo z energijo, zato da so naši odjemalci lahko čisto brez skrbi!

Pridružite se nam tudi vi!


VIZIJA

Z vizijo odličnosti na vseh ravneh sledimo potrebam naših odjemalcev in drugih deležnikov. Svoj položaj enega ključnih dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina odjemalcem v Sloveniji ohranjamo in utrjujemo z najbolj kakovostnimi  produkti celovite energetske oskrbe in storitev. Z optimalno ceno, strokovnostjo in odličnostjo bomo ohranili pozicijo prve izbire in trajno zaupanje odjemalcev.


VREDNOTE

S spodbudnim delovnim okoljem, timskim delom in ustrezno organizacijsko kulturo ustvarjamo zadovoljstvo zaposlenih za dolgoročne partnerske odnose z našimi odjemalci. Odgovorno vodimo družbo z namenom doseganja zastavljenih strateških ciljev. Odgovorni smo do vseh deležnikov in tudi do širšega družbenega in naravnega okolja.

 

STRATEŠKI CILJI


Krepitev upravljanja portfelja energentov.

Z rednim spremljanjem trga energentov in dopolnjevanjem portfelja vedno zagotavljamo najbolj zanesljive vire.


Ohranitev tržnega deleža pri prodaji končnim odjemalcem v Sloveniji.

Tržni delež pomeni zaupanje odjemalcev, zato si s transparentno komunikacijo in vzdrževanjem najbolj zanesljive ponudbe na trgu prizadevamo, da bi zaupanje ohranili.


Širitev ponudbe energetskih storitev.

V koraku s potrebami naših odjemalcev si prizadevamo za smiselno širitev naše ponudbe energetskih storitev in zagotavljamo, da smo partner, ki je v vsakem trenutku sposoben odgovoriti na potrebe trga.


Zagotavljanje stabilnega finančnega poslovanja v okviru sprejemljivega tveganja.

Naše delovanje je usmerjeno v zagotavljanje stabilnosti podjetja, hkrati pa si prizadevamo za rast in razvoj v dobro deležnikov in našega širšega družbenega okolja.