Iskalnik po strani

Zgodovina

Korenine družbe Elektro energija v okviru skupine Elektro Ljubljana segajo v leto 1896, ko se je na področju Kočevja začela razvijati javna elektrifikacija. Leta 1898 je v Ljubljani začela z delovanjem Mestna elektrarna ljubljanska. Slogan »Elektriko v vsako slovensko vas« je takrat nosil velik pomen za razvoj in kvaliteto življenja na Slovenskem.

Naša mlajša zgodovina je povezana z začetkom odpiranja trga v Sloveniji leta 2001: najprej za večje poslovne odjemalce, v letu 2007 pa tudi za gospodinjske odjemalce. Svojo samostojno pot je družba Elektro energija začela v letu 2011, v okviru skupine Elektro Ljubljana. Družba Elektro energija d.o.o. je od 7. 12. 2016 v 100 % lasti družbe GEN-I d.o.o.

Naša zgodovina in tradicija nas obvezujeta, da odgovorno sledimo svojemu poslanstvu. Pomen našega dela ni danes nič manjši, kot je bil pred 120 leti: tudi danes si vsakodnevno prizadevamo, da bi ponudili zanesljivo, dobro energijo, ki bo našim odjemalcem omogočala najboljšo kvaliteto življenja oziroma uspešno poslovanje.