Iskalnik po strani

Obdobje za sporočanje števčnega stanja

Električna energija

Stanje števca sporočajte enkrat mesečno, od 1. do 6. v mesecu.

 

Odjemalcem nudimo, da se samo odločijo na kakšen način bodo plačevali električno energijo:

  • po pavšalnih mesečnih zneskih (akontacije) in z obračunom presežka ali primanjkljaja plačil ob letnem popisu števca,
  • po dejanski mesečni porabi, s čimer se boste izognili naknadnim poračunom.

DALJINSKO ODČITAVANJE: Če vaša merilno-krmilna naprava omogoča tehnologijo avtomatskega sporočanja števčnega stanja, lahko izvajalec nalog distribucijskega operaterja posreduje podatke o vašem števčnem stanju dobavitelju – torej Elektro energija. Če so stanja s strani izvajalca nalog distribucijskega operaterja sporočena pravočasno (do 3. dne v mesecu), je lahko na računu upoštevana dejanska poraba..

Zemeljski plin

S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera.

V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj.

V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema.

Operater distribucijskega omrežja, ki mesečno popiše stanje plinomera:

  • Mestni plinovodi d.o.o.
  • Energetika Celje d.o.o.

Pri sporočanju stanja števca potrebujete številko odjemnega mesta.

NAPAČNO SPOROČENO ŠTEVČNO STANJE: Če ste opazili, da ste narobe sporočili števčno stanje na portalu Moja energija ali po telefonu, nas o tem čim prej obvestite na elektronski naslov moja@elektro-energija.si ali na brezplačno številko klicnega centra 080 28 08.