Iskalnik po strani

Zemeljski plin


Kaj moram storiti za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina?

Za zamenjavo dobavitelja je treba skleniti novo pogodbo o dobavi zemeljskega plina, ki vključuje pooblastilo, da lahko v vašem imenu pri sistemskem operaterju mi uredimo vse ostale potrebne postopke za zamenjavo.

Naročilo zemeljskega plina je preprosto. Vse podatke, potrebne za izpolnjevanje naročila, najdete na mesečnem računu za zemeljski plin, ki ni starejši od treh mesecev. Poleg tega boste potrebovali tudi davčno številko. 

Naš odjemalec lahko postanete z naročilom v dveh korakih prek naše spletne strani. 

 1. Izpolnite obrazec (vpišete svoje podatke in na svoj naslov boste prejeli vse potrebne dokumente, ki jih podpišete).
 2. Podpisano pogodbo s pripadajočimi prilogami pošljete po pošti na Elektro energijo ali oddate v eni izmed poslovalnic. 

Na podlagi podpisanih dokumentov namesto vas kar najhitreje brezplačno uredimo zamenjavo dobavitelja pri operaterju distribucijskega sistema (ODS). Ko bo menjava dobavitelja uspešno izvedena, boste o tem obveščeni z dopisom. Hkrati boste prejeli tudi vaš izvod pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom, podpisan še z naše strani.

Gospodinjski odjemalec, ki je stranka pogodbe o oskrbi z energenti – zemeljskim plinom, je na podlagi 168. člena EZ-1 zaščiteni odjemalec, o čemer dobavitelj obvesti operaterja distribucijskega sistema. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima gospodinjski odjemalec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 s spremembami) pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dne sklenitve pogodbe, pisno odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Zakaj izbrati Elektro energijo d.o.o. kot dobavitelja zemeljskega plina?

Elektro energija na enem mestu ponuja celovito oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom, kar nam omogoča, da je naša ponudba dobra, pestra in predvsem cenovno zelo konkurenčna. Prepričani smo, da vam lahko zagotovimo tako konkurenčne pogoje in zanesljivo dobavo zemeljskega plina kot tudi odlične pakete, če vas zanima naša celovita ponudba električne energije in zemeljskega plina.

Ali je zamenjava dobavitelja zemeljskega plina povezana s kakšnimi stroški?

Ne. Vsi slovenski uporabniki zemeljskega plina lahko od 1. 7. 2007 dalje prosto izbirajo dobavitelja zemeljskega plina. 

Zamenjava dobavitelja je popolnoma brezplačna. Dodatni stroški se lahko pojavijo, če imate sklenjeno pogodbo z določenim časom vezave ali odpovednim rokom pri vašem dosedanjem dobavitelju. Zato vam priporočamo, da pred podpisom nove pogodbe preverite vašo obstoječo pogodbo.

Ali je zamenjava dobavitelja možna na vseh območjih v Sloveniji, kjer je vzpostavljeno plinovodno omrežje?

Zamenjava je možna na vseh območjih, kjer je distribucijsko omrežje priklopljeno na slovensko prenosno omrežje zemeljskega plina.

Izjema, kjer zamenjave dobavitelja ne moramo izvesti, sta občini Sežana in Rogatec, ki sta priklopljeni na italijansko oz. hrvaško plinovodno omrežje.

Ali se kakovost plina z zamenjavo dobavitelja lahko spremeni?

Plin v omrežju vselej ustreza enakim kakovostnim predpisom, zato zamenjava dobavitelja ne vpliva na njegovo kakovost.

Kdo je dobavitelj in kdo operater distribucijskega omrežja (ODS) ? Ali so podatki razvidni iz računa ?

Operater distribucijskega omrežja je lastnik in upravljalec plinovodnega omrežja, na katerega ste priključeni in ga ne morate izbirati

Dobavitelj je pravna oseba, s katero imate podpisano pogodbo o dobavi zemeljskega plina in vam po tem plinovodnem omrežju dobavlja plin. Dobavitelja lahko prosto izbirate in zamenjate v skladu s pogodbenimi določili. 

Katere podatke, potrebne za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina, lahko najdem na računu?

Na računu lahko najdete naslednje podatke, ki so potrebni za zamenjavo dobavitelja:

 • številko odjemnega mesta,
 • podatek o operaterju distribucijskega sistema,
 • podatke o dobavitelju,
 • vrsto merilne naprave.

Ali uvrstitev v odjemno skupino lahko vpliva na višino cene zemeljskega plina?

Uvrstitev v odjemno skupino (oziroma bolj strokovno CDK) se izvede na osnovi predvidene letne porabe. Uvrstitev končnega uporabnika v odjemno skupino izvede operater distribucijskega omrežja in je pomembna za obračun omrežnine.

Cena zemeljskega plina, ki ga dobavlja dobavitelj za gospodinjski in mali poslovni odjem, je v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 v naši redni ponudbi enaka.

Ali lahko omogočite zaračunavanje zemeljskega plina na podlagi dejanske mesečne porabe?

Račune vam lahko izstavljamo po dejanski mesečni porabi v primeru, da se odločite za mesečno sporočanje stanja plinomera. Če želite, da vam račune izstavljamo po mesečni porabi, nas lahko o nameri obvestite prek našega klicnega centra, poslovalnic ali pa nam pišete po elektronski pošti moja@elektro-energija.si.

Stanje plinomera nam lahko sporočate:

 • z brezplačno oddajo prek spleta (na spletni strani izpolnite kratek obrazec),
 • prek SMS sporočila,
 • prek klicnega centra,
 • prek portala Moja energija.

Do kdaj v posameznem mesecu vam pošljem stanje?

Operater distribucijskega omrežja, ki mesečno popiše stanje plinomera:

 • Mestni plinovodi d.o.o.
 • Energetika Celje d.o.o.

S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera. 
V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. 

V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema. 

Pri sporočanju stanja števca potrebujete številko odjemnega mesta.

Kaj storim v primeru napak na plinovodnem omrežju?

V primeru napak na plinovodnem omrežju s plinskim omrežjem, s plinsko napeljavo ali plinskimi trošili (puščanje plina, okvara instalacije ali trošila ipd.) se obrnite na pristojnega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 

V primeru puščanja plina pokličite tudi gasilce (tel. št. 112) ali policijo (tel. št. 113)!

Kako bom prejemal račune?

Račune boste praviloma prejemali enkrat mesečno, predvidoma med 5. in 15. dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje. Prvi račun prejmete praviloma v mesecu, ki sledi začetku dobave.

Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je kakovostno gorivo fosilnega izvora, ki se uporablja kot vir ogrevanja. Je zmes različnih plinov, od katerih je največ metana CH4 (do 99%), prisotni pa so še etan, propan, butan, primesi težjih ogljikovodikov, dušik in ogljikov dioksid. Pridobiva se iz podzemnih nahajališč od koder po plinovodnih omrežjih, ki ležijo pod površjem, potuje do uporabnika. Je nestrupen, nima vonja, barve in okusa ter je lažji od zraka.

V primerjavi s premogom ali nafto vsebuje zemeljski plin zanemarljivo nizke vrednosti žvepla, zato je tudi okolju prijazno gorivo. Prašnih delcev (saj in pepela) pri izgorevanju praktično ni. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Uporaba zemeljskega plina je vsestranska. V gospodinjstvu ga najpogosteje uporabljamo za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne vode, klimatizacijo prostorov, kuhanje in pečenje. V industriji se zemeljski plin uporablja v tehnoloških postopkih in za ogrevanje. Zemeljski plin je tudi pogonsko gorivo za avtomobile.

Prednosti uporabe zemeljskega plina: visok energetski izkoristek, ekološka neoporečnost, konkurenčna cena, zanesljiva oskrba, sprotno plačevanje, vsestranska uporaba

Slovenski trg zemeljskega plina

Trg zemeljskega plina v Sloveniji je del enotnega evropskega trga zemeljskega plina, ki ga ureja evropska plinska direktiva (2009/73/ES).  Delež zemeljskega plina v porabljeni primarni energiji v Sloveniji znaša 13 %. Kar 99 % zemeljskega plina se uvozi iz tujine. Vsi slovenski uporabniki zemeljskega plina lahko od 1. 7. 2007 dalje prosto izbirajo dobavitelja.

Zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom

Elektro energija svojim odjemalcem zagotavlja zanesljivo, dolgoročno in zadostno oskrbo z zemeljskim plinom na osnovi pretežno dolgoročnih nakupnih pogodb z dobavitelji zemeljskega plina.

Plinovodno omrežje in geografsko pristojni SODO

Priključitev na zemeljski plin je možna na območjih, kjer je vzpostavljeno plinovodno omrežje. Distribucijska omrežja zemeljskega plina so vzpostavljena v 75 slovenskih občinah. Operaterji distribucijskega omrežja, ki upravljajo s približno 4.150 kilometrov dolgim plinovodom, pa z zemeljskim plinom oskrbujejo skoraj 129.000 odjemalcev. Na leto je po distribucijskem plinovodnem omrežju dostavljenih več kot 300 milijonov Sm3 zemeljskega plina.

Na spodnjem zemljevidu in v razpredelnici so prikazani geografsko pristojni operaterji distribucijskega omrežja zemeljskega plina po posameznih občinah z vzpostavljenim plinovodnim omrežjem.

 

 

Občina s plinovodnim omrežjem

Geografsko pristojni operater distribucijskega sistema (ODS)

Ajdovščina

Adriaplin d.o.o.

Beltinci

Petrol d.d. Ljubljana

Bled

Adriaplin d.o.o.

Brezovica

Energetika Ljubljana d.o.o.

Brežice

Adriaplin d.o.o.

Celje

Energetika Celje d.o.o.

Cerklje na Gorenjskem

Petrol d.d. Ljubljana

Dobrova - Polhov Gradec

Energetika Ljubljana d.o.o.

Dol pri Ljubljani

Energetika Ljubljana d.o.o.

Domžale

Petrol d.d. Ljubljana

Dravograd

Petrol Energetika d.o.o.

Gornja Radgona

Petrol d.d. Ljubljana

Hoče - Slivnica

Plinarna Maribor d.d.

Hrastnik

Mestni plinovodi d.o.o.

Ig

Energetika Ljubljana d.o.o.

Jesenice

JEKO-IN d.o.o.

Kamnik

Adriaplin d.o.o.

Komenda

Petrol d.d. Ljubljana

Kranj

Domplan d.d.

Krško

Adriaplin d.o.o.

Laško

Adriaplin d.o.o.

Lendava

Mestni plinovodi d.o.o.

Ljubljana

Energetika Ljubljana d.o.o.

Ljutomer

Mestni plinovodi d.o.o.

Logatec

Adriaplin d.o.o.

Maribor

Plinarna Maribor d.d.

Medvode

Energetika Ljubljana d.o.o.

Mengeš

Petrol d.d. Ljubljana

Mežica

Petrol energetika d.o.o.

Miklavž na Dravskem polju

Plinarna Maribor d.d.

Murska Sobota

Mestni plinovodi d.o.o.

Muta

Petrol energetika d.o.o.

Naklo

Domplan d.d.

Nova Gorica

Adriaplin d.o.o.

Novo mesto

Istrabenz plini d.o.o.

Odranci

Petrol d.d. Ljubljana

Ormož

Mestni plinovodi d.o.o.

Polzela

Mestni plinovodi d.o.o.

Prebold

Mestni plinovodi d.o.o.

Prevalje

Petrol energetika d.o.o.

Ptuj

Adriaplin d.o.o.

Radeče

Adriaplin d.o.o.

Radenci

Mestni plinovodi d.o.o.

Radovljica

Petrol d.d. Ljubljana

Ravne na Koroškem

Petrol energetika d.o.o.

Rogaška Slatina

Adriaplin d.o.o.

Rogatec

Petrol d.d. Ljubljana

Ruše

Plinarna Maribor d.d.

Sevnica

Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o.

Sežana

Petrol d.d. Ljubljana

Slovenj Gradec

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

Slovenska Bistrica

Petrol d.d. Ljubljana

Slovenske Konjice

Petrol d.d. Ljubljana

Središče ob Dravi

Mestni plinovodi d.o.o.

Šempeter - Vrtojba

Adriaplin d.o.o.

Šenčur (1. območje)

Domplan d.d.

Šenčur (3. območje)

Petrol d.d. Ljubljana

Šentilj

Plinarna Maribor d.d.

Šentjur pri Celju

Adriaplin d.o.o.

Škofljica

Energetika Ljubljana d.o.o.

Šoštanj

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Štore

Adriaplin d.o.o.

Trzin

Petrol d.d. Ljubljana

Tržič

Petrol d.d. Ljubljana

Turnišče

Petrol d.d. Ljubljana

Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Vipava

Adriaplin d.o.o.

Vodice

Petrol d.d. Ljubljana

Vojnik

Adriaplin d.o.o.

Vrhnika

Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

Zagorje ob Savi

Adriaplin d.o.o.

Zreče

Mestni plinovodi d.o.o.

Žalec

Mestni plinovodi d.o.o.

Žirovnica

Enos d.d.