Iskalnik po strani

Zemeljski plin


Zamenjava dobavitelja

Za zamenjavo dobavitelja je treba skleniti novo pogodbo o dobavi zemeljskega plina, ki vključuje pooblastilo, da lahko v vašem imenu pri sistemskem operaterju mi uredimo vse ostale potrebne postopke za zamenjavo.

Naročilo zemeljskega plina je preprosto. Vse podatke, potrebne za izpolnjevanje naročila, najdete na mesečnem računu za zemeljski plin, ki ni starejši od treh mesecev. Poleg tega boste potrebovali tudi davčno številko. 

Naš odjemalec lahko postanete z naročilom v dveh korakih prek naše spletne strani. 

 1. Izpolnite obrazec (vpišete svoje podatke in na svoj naslov boste prejeli vse potrebne dokumente, ki jih podpišete).
 2. Podpisano pogodbo s pripadajočimi prilogami pošljete po pošti na Elektro energijo ali oddate v eni izmed poslovalnic. 

Na podlagi podpisanih dokumentov namesto vas kar najhitreje uredimo zamenjavo dobavitelja pri operaterju distribucijskega sistema (ODS). Ko bo menjava dobavitelja uspešno izvedena, boste o tem obveščeni z dopisom. Hkrati boste prejeli tudi vaš izvod pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom, podpisan še z naše strani.

Zamenjava dobavitelja je popolnoma brezplačna. Dodatni stroški se lahko pojavijo, če imate sklenjeno pogodbo z določenim časom vezave ali odpovednim rokom pri vašem dosedanjem dobavitelju. Zato vam priporočamo, da pred podpisom nove pogodbe preverite vašo obstoječo pogodbo.

Gospodinjski odjemalec, ki je stranka pogodbe o oskrbi z energenti – zemeljskim plinom, je na podlagi 168. člena EZ-1 zaščiteni odjemalec, o čemer dobavitelj obvesti operaterja distribucijskega sistema. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima gospodinjski odjemalec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 s spremembami) pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dne sklenitve pogodbe, pisno odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Podatki, ki jih potrebujemo za zamenjavo

Za izvedbo zamenjave potrebujete podatke, ki jih najdete na zadnjem prejetem računu za zemeljski plin:

 • kdo je kupec – oseba, s katero je sklenjena pogodba o dobavi energije in hkrati plačnik računov; za kupca boste posredovali še:  
       - naslov, na katerega se bodo pošiljali računi;  
       - kontaktne podatke – telefonsko številko, elektronski naslov; 
       - davčno številko (samo pravne osebe);
 • podatki o merilnem mestu – posredovali boste navedbe za:  
      - številka merilnega mesta;  
      - kdo je vaš operater distribucijskega sistema;
      - ime trenutnega dobavitelja.

Območja zamenjave dobavitelja

Zamenjava je možna na vseh območjih, kjer je distribucijsko omrežje priklopljeno na slovensko prenosno omrežje zemeljskega plina.

Izjema, kjer zamenjave dobavitelja ne moramo izvesti, sta občini Sežana in Rogatec, ki sta priklopljeni na italijansko oz. hrvaško plinovodno omrežje.

Prekinitve dobave zemeljskega plina ob zamenjavi dobavitelja in kakovost plina

V nobenem primeru ne bo nobene prekinitve. Menjava dobavitelja nima nobenega vpliva na zanesljivost ali kakovost dobave zemeljskega plina.

Dobavitelj in operater distribucijskega omrežja

Operater distribucijskega omrežja je lastnik in upravljalec plinovodnega omrežja, na katerega ste priključeni in ga ne morate izbirati.

Dobavitelj je pravna oseba, s katero imate podpisano pogodbo o dobavi zemeljskega plina in vam po tem plinovodnem omrežju dobavlja plin. Dobavitelja lahko prosto izbirate in zamenjate v skladu s pogodbenimi določili.

Razvrstitev v odjemno skupino

Uvrstitev v odjemno skupino (oziroma bolj strokovno CDK) se izvede na osnovi predvidene letne porabe. Uvrstitev končnega uporabnika v odjemno skupino izvede operater distribucijskega omrežja in je pomembna za obračun omrežnine.

Cena zemeljskega plina, ki ga dobavlja dobavitelj za gospodinjski in mali poslovni odjem, je v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 v naši redni ponudbi enaka.

Napake na plinovodskem omrežju

V primeru napak na plinovodnem omrežju s plinskim omrežjem, s plinsko napeljavo ali plinskimi trošili (puščanje plina, okvara instalacije ali trošila ipd.) se obrnite na pristojnega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 

V primeru puščanja plina pokličite tudi gasilce (tel. št. 112) ali policijo (tel. št. 113)!

Operater distribucijskega sistema

Telefonska številka

Adriaplin d.o.o.

080 12 17

Domplan d.d.

04 20 68 800

Energetika Celje d.o.o.

041 633 453

Energetika Ljubljana d.o.o.

01 58 89 446

Javno podjetje plinovod Sevnica

07 81 60 580

Istrabenz plini d.o.o.

080 12 28

JEKO d.o.o.

031 384 209

Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

051 605 111

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

03 89 61 256

JP KPV d.o.o.

041 364 681

Petrol d.d., Ljubljana

040 679 344

Plinarna Maribor d.o.o.

02 228 43 00

Enos d.d.

041 694 916

Uhajanje zemeljskega plina

Nemudoma se obrnite na pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina oziroma pokličite gasilce (tel. št. 112) ali policijo (tel. št. 113)!

Obračun za dobavljen zemeljski plin

Če vsak mesec redno javljate števčno stanje (preko portala Moja energija ali po telefonu), so na vaših računih že zneski za dejansko porabljen zemeljski plin. Če pozabite javiti števčno stanje, bo poračun opravljen, ko Elektro energija prejme nov odčitek vašega števčnega stanja. Zanj lahko kadarkoli poskrbite sami, sicer pa je za odčitavanja pristojen operater distribucijskega sistema, ki odčitavanja opravlja vsaj enkrat na leto. Zato bo poračun opravljen najmanj enkrat na leto – po pridobitvi podatkov o odčitku s strani operaterja distribucijskega sistema.

Nisem sporočil števčnega stanja, kakšen bo račun

Račun bo izstavljen po ocenjeni porabi. Pri naslednjem sporočenem števčnem stanju bo narejen poračun.

Kvartalni račun

Odjemalci zemeljskega plina, ki ste uvrščeni v odjemno skupino CDK1, in za katere prejemamo obračunske podatke s strani operaterja distribucijskega sistema vsake 3 mesece, lahko prejemate kvartalne račune. Kvartalni obračun se izvaja v rednih obračunskih obdobjih: januar – marec, april – junij, julij – september in oktober – december. Prehod na kvartali račun je mogoč z naslednjim obračunskim obdobjem. 

Primer: sem uvrščen v odjemno skupino CDK1, z mesecem septembrom se odločim, da bi želel prejemati kvartalni račun. Prehod je omogočen z naslednjim obračunskim obdobjem, torej mesecem oktobrom.

Postavke na računu, ki se po zamenjavi dobavitelja ne spremenijo

Določene postavke so zakonsko predpisane.

Elektro energija kot dobavitelj s svojim uspešnim delovanjem vpliva lahko le na ceno zemeljskega plina, druge postavke računa pa predpisujeta Vlada Republike Slovenije in Agencija za energijo. Te postavke so enake pri vseh dobaviteljih. Zakonska določitev velja za:

 • znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve
 • Prispevek za SPTE in OVE (po 377. členu EZ-1)
 • Prispevek za PEU (po 317. členu EZ-1)
 • okoljsko dajatev CO2
 • trošarino

Reklamacije računov

Ugovor na račun oz. reklamacijo morate obvezno podati v pisni obliki. Naslovite jo na: elektronski naslov moja@elektro-energija.si, ali po pošti na naslov ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Plinovodno omrežje in geografsko pristojni SODO

Priključitev na zemeljski plin je možna na območjih, kjer je vzpostavljeno plinovodno omrežje. Distribucijska omrežja zemeljskega plina so vzpostavljena v 75 slovenskih občinah. Operaterji distribucijskega omrežja, ki upravljajo s približno 4.150 kilometrov dolgim plinovodom, pa z zemeljskim plinom oskrbujejo skoraj 129.000 odjemalcev. Na leto je po distribucijskem plinovodnem omrežju dostavljenih več kot 300 milijonov Sm3 zemeljskega plina.

Na spodnjem zemljevidu in v razpredelnici so prikazani geografsko pristojni operaterji distribucijskega omrežja zemeljskega plina po posameznih občinah z vzpostavljenim plinovodnim omrežjem.

 

 

Občina s plinovodnim omrežjem

Geografsko pristojni operater distribucijskega sistema (ODS)

Ajdovščina

Adriaplin d.o.o.

Beltinci

Petrol d.d. Ljubljana

Bled

Adriaplin d.o.o.

Brezovica

Energetika Ljubljana d.o.o.

Brežice

Adriaplin d.o.o.

Celje

Energetika Celje d.o.o.

Cerklje na Gorenjskem

Petrol d.d. Ljubljana

Dobrova - Polhov Gradec

Energetika Ljubljana d.o.o.

Dol pri Ljubljani

Energetika Ljubljana d.o.o.

Domžale

Petrol d.d. Ljubljana

Dravograd

Petrol Energetika d.o.o.

Gornja Radgona

Petrol d.d. Ljubljana

Hoče - Slivnica

Plinarna Maribor d.d.

Hrastnik

Adriaplin d.o.o.

Ig

Energetika Ljubljana d.o.o.

Jesenice

JEKO-IN d.o.o.

Kamnik

Adriaplin d.o.o.

Komenda

Petrol d.d. Ljubljana

Kranj

Domplan d.d.

Krško

Adriaplin d.o.o.

Laško

Adriaplin d.o.o.

Lendava

Adriaplin d.o.o.

Ljubljana

Energetika Ljubljana d.o.o.

Ljutomer

Adriaplin d.o.o.

Logatec

Adriaplin d.o.o.

Maribor

Plinarna Maribor d.d.

Medvode

Energetika Ljubljana d.o.o.

Mengeš

Petrol d.d. Ljubljana

Mežica

Petrol energetika d.o.o.

Miklavž na Dravskem polju

Plinarna Maribor d.d.

Murska Sobota

Adriaplin d.o.o.

Muta

Petrol energetika d.o.o.

Naklo

Domplan d.d.

Nova Gorica

Adriaplin d.o.o.

Novo mesto

Istrabenz plini d.o.o.

Odranci

Petrol d.d. Ljubljana

Ormož

Adriaplin d.o.o.

Polzela

Adriaplin d.o.o.

Prebold

Adriaplin d.o.o.

Prevalje

Petrol energetika d.o.o.

Ptuj

Adriaplin d.o.o.

Radeče

Adriaplin d.o.o.

Radenci

Adriaplin d.o.o.

Radovljica

Petrol d.d. Ljubljana

Ravne na Koroškem

Petrol energetika d.o.o.

Rogaška Slatina

Adriaplin d.o.o.

Rogatec

Petrol d.d. Ljubljana

Ruše

Plinarna Maribor d.d.

Sevnica

Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o.

Sežana

Petrol d.d. Ljubljana

Slovenj Gradec

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

Slovenska Bistrica

Petrol d.d. Ljubljana

Slovenske Konjice

Petrol d.d. Ljubljana

Središče ob Dravi

Adriaplin d.o.o.

Šempeter - Vrtojba

Adriaplin d.o.o.

Šenčur (1. območje)

Domplan d.d.

Šenčur (3. območje)

Petrol d.d. Ljubljana

Šentilj

Plinarna Maribor d.d.

Šentjur pri Celju

Adriaplin d.o.o.

Škofljica

Energetika Ljubljana d.o.o.

Šoštanj

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Štore

Adriaplin d.o.o.

Trzin

Petrol d.d. Ljubljana

Tržič

Petrol d.d. Ljubljana

Turnišče

Petrol d.d. Ljubljana

Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Vipava

Adriaplin d.o.o.

Vodice

Petrol d.d. Ljubljana

Vojnik

Adriaplin d.o.o.

Vrhnika

Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

Zagorje ob Savi

Adriaplin d.o.o.

Zreče

Adriaplin d.o.o.

Žalec

Adriaplin d.o.o.

Žirovnica

Enos d.d.