Iskalnik po strani

Sporočanje stanja števca


Oddaja preko spleta

Stanje svojega števca lahko oddate na portalu Moja energija, neregistrirani uporabniki pa preko posebnega obrazca.POŠLJI STANJE ŠTEVCA V MOJI ENERGIJI

Stanje števca za elektriko - neregistrirani uporabniki »
Stanje števca za plin - neregistrirani uporabniki »

Zakaj naj se ukvarjam s sporočanjem stanja števca?

Če nimate naprednega števca porabe električne energije, lahko vsak mesec sami sporočite stanje svojega števca in si tako zagotovite, da vsak mesec plačate energijo po sprotni porabi. Enako velja za zemeljski plin.

Ali res moram vsak mesec sporočati stanje števca? Je obvezno?

Ne, sami se odločite, ali želite električno energijo plačevati:

  • po pavšalnih mesečnih zneskih (akontacije) in z obračunom presežka ali primanjkljaja plačil ob letnem popisu števca,
  • po dejanski mesečni porabi.

Elektro energija vam omogoča, da za elektriko plačujete toliko, kot znaša vaša dejanska mesečna poraba. Vse, kar morate storiti, je, da na enega od preprostih sodobnih načinov pravočasno sporočite stanje vašega števca (med 1. in 15. v mesecu oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve)). Znesek na računu bo veljal za takšno količino, kot jo boste sporočili. Ob sporočenih točnih števčnih stanjih se boste izognili naknadnim poračunom.

Ali lahko omogočite zaračunavanje električne energije na podlagi dejanske mesečne porabe, kljub temu da naš števec električne energije tega samodejno ne omogoča?

Da, kljub temu da vaš števec ni vključen v sistem daljinskega zajema merilnih podatkov, vam omogočamo obračun na podlagi sprotne porabe. 

V naslednjih vprašanjih so opisani postopki sporočanja stanja števca prek spleta, telefona ali SMS sporočila. Oglejte si tudi navodila za oddajo stanja števca za elektriko glede na vrsto števca.  

Kako odčitam stanje števca za elektriko (navodila)?

Navodila za odčitavanje stanja števca


Stanje števca vedno odčitajte brez decimalnega mesta!

Primera številčnic števca električne energije:

 

Kako sporočim stanje števca elektrike prek spleta?

Uporabniki portala Moja energija

S svojim uporabniškim imenom in geslom vstopite na portal Moja energija  in sporočite novo števčno stanje. Stanje števca sporočajte enkrat mesečno, od 1. do 15. v mesecu oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve).

 

Kako sporočim stanje števca elektrike s SMS sporočilom?

Stanje števca sporočite od 1. do 15. v mesecu s SMS sporočilom na številko 051 33 88 44

Za oddajo stanja potrebujete številko merilnega mesta, ki jo najdete na vašem računu v formatu 3-345341. Pri pošiljanju uporabite celotno številko (7 mest) brez pomišljaja, za navedeni primer je to 3345341. Cena poslanega SMS-a se obračuna po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev.

POMEMBNO: vsebina SMS sporočila se razlikuje glede na tip vašega števca in način merjenja:

  • Za enotarifni števec in enotarifni način merjenja:

7-mestna številka merilnega mesta presledek ET presledek stanje števca (primer: 3345341 ET 50963)

  • ·Za dvotarifni števec in enotarifni način merjenja:

7-mestna številka merilnega mesta presledek VT presledek stanje presledek MT presledek stanje (primer: 3345341 VT 50588 MT 36825)

  • ·Za dvotarifni števec in dvotarifni način merjenja:

7-mestna številka merilnega mesta presledek VT presledek stanje presledek MT presledek stanje (primer: 3345341 VT 50588 MT 36825)

Kako sporočim stanje števca elektrike v klicni center?

Stanje števca lahko telefonsko sporočite neposredno operaterju v klicnem centru na telefonsko številko 080 28 08. Stanje sporočite od 1. do 15. v mesecu oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve).

Kako sporočim stanje števca elektrike prek portala Moja energija?

Za vnos stanja števca prek portala Moja energija se prosimo vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Stanje števca lahko oddate od 1. do 15. v mesecu oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve). 

POŠLJI STANJE ŠTEVCA NA PORTALU MOJA ENERGIJA

Sporočil sem napačno števčno stanje. Kaj lahko storim?

Če ste opazili, da ste narobe sporočili števčno stanje na portalu Moja energija ali po telefonu, nas o tem čim prej obvestite na elektronski naslov moja@elektro-energija.si ali na brezplačno številko klicnega centra 080 28 08.

Kako sporočim stanje števca za zemeljski plin?

Uporabniki portala Moja energija

S svojim uporabniškim imenom in geslom vstopite na portal Moja energija in sporočite novo števčno stanje.

POŠLJI STANJE ŠTEVCA NA PORTALU MOJA ENERGIJA

Prek spletnega obrazca za neregistrirane uporabnike

Izpolnite poseben obrazec za oddajo stanja števca, v katerega vpišete številko merilnega mesta, stanje plinomera in e-naslov. Rok za oddajo stanja števca je odvisen od operaterja distribucijskega omrežja - preverite tukaj.

Pošlji stanje števca - neregistrirani uporabniki »


Prek SMS sporočila

Stanje števca lahko sporočite prek SMS sporočila na številko 051 33 88 44 v obliki:

ZP presledek OKRAJŠAVA_SODO minus ŠTEVILKA_ODJEMNEGA_MESTA presledek STANJE_ŠTEVCA (primer: ZP ENLJ-123456789111 123)

Pred številko odjemnega mesta je potrebno vnesti okrajšavo za distributerja distribucijskega omrežja: ADPL (Adriaplin), DOPL (Domplan), ENLJ (Energetika Ljubljana), ISPL (Istrabenz plin), JEIN (JEKO-IN), JKSG (Javna Komunala Slovenj Gradec), JPSE (Plinovod Sevnica), KPVR (Komunalno podjetje Vrhnika), MEPL (Mestni plinovodi), PEEN (Petrol Energetika), PETR (Petrol Ljubljana), PLIN (Enos Plinstal), PLMB (Plinarna Maribor), ENCE (Energetika Celje).

Cena poslanega SMS se obračuna po veljavnem ceniku vašega ponudnika mobilnih storitev.

Prek klicnega centra

Neposredno operaterju na telefonsko številko 080 28 08.

Do kdaj v posameznem mesecu vam pošljem stanje za plin? Katere podatke potrebujem?

S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera. 
V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. 

V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema. 


Operater distribucijskega omrežja, ki mesečno popiše stanje plinomera:

  • Mestni plinovodi d.o.o.
  • Energetika Celje d.o.o.

Pri sporočanju stanja števca potrebujete številko odjemnega mesta.


26.–29. v mesecu

26.–29. v mesecu