Iskalnik po strani

Sporočanje stanja števca 
za zemeljski plin

Da boste mesečno plačali le toliko, kolikor ste porabili, nam sporočite stanje plinomera.

Izpolnite spodnji obrazec tako, da vpišete številko merilnega mesta, e-naslov in stanje števca za zemeljski plin (plinomer). Pred številko odjemnega mesta je potrebno vnesti okrajšavo za operaterja distribucijskega omrežja: ADPL (Adriaplin), DOPL (Domplan), ENLJ (Energetika Ljubljana), ISPL (Istrabenz plin), JEIN (JEKO-IN), JKSG (Javna Komunala Slovenj Gradec), JPSE (Plinovod Sevnica), KPVR (Komunalno podjetje Vrhnika), MEPL (Mestni plinovodi), PEEN (Petrol Energetika), PETR (Petrol Ljubljana), PLIN (Enos Plinstal), PLMB (Plinarna Maribor), ENCE (Energetika Celje). 

Primer zapisa odjemnega mesta je: ENLJ-123456789111. Rok za oddajo stanja števca je odvisna od vašega operaterja distribucijskega omrežja (preverite tukaj). Če uporabljate portal Moja energija, se vpišite s svojimi uporabniškim imenom in geslom ter vpišite zgolj števčno stanje. 

Priporočamo vam, da ob oddaji števčnega stanja pozorno preverite, ali sporočeno stanje resnično odraža dejansko stanje na plinomeru. V primeru dvoma v resničnost prejetih podatkov lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS) izvede izredni odčitek ter vam strošek le-tega zaračuna, v kolikor bi ugotovil, da so bili posredovani podatki neresnični.


Vnos stanja števca za plin
Številka odjemnega mesta:

Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb, ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si). Vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov in Pravilih o piškotkih.