Iskalnik po strani

Elektro energija partner projekta FutureFlow
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 691777

Projekt FutureFlow bo povezal štiri sistemske operaterje iz osrednje in južne Evrope, ki se dnevno soočajo z vse večjimi izzivi zagotavljanja varnosti energetskega sistema. Zaradi vse večjega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov so se drastično zmanjšale zmogljivosti običajnih načinov zagotavljanja stabilnosti in preprečevanja ozkih grl z redispečiranjem, ki temeljijo na fosilnih gorivih. V prihodnosti Evropo čakajo izzivi zagotavljanja stabilnosti in varnosti prenosnega omrežja, kjer bo potreben intenziven, predvsem pa celosten pristop na regionalni ravni.

Projekt, ki ga je pred kratkim odobrila Evropska komisija v okviru pobude Obzorje 2020, obsega raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki bodo odjemalcem in razpršenim virom poleg konvencionalnih enot omogočile tudi udeležbo na izravnalnem trgu in trgu redispečiranja.

Elektro energija in drugi partnerji projekta so se dogovorili, da bodo skupaj raziskali kombinacijo dveh načinov zagotavljanja rešitev s pomočjo regionalnega sodelovanja:

  • Zasnova regijske, čezmejne, tehnične in ekonomske sheme: namenjena je sodelovanju naprednih poslovnih in industrijskih odjemalcev ter razpršenih virov iz obnovljivih virov pri zagotavljanju inovativnih sistemskih storitev v okoljih sistemskih operaterjev z omejenimi možnostmi.
  • Razvoj in pilotno testiranje prototipa celovite IT platforme in s tem povezanih ekonomskih modelov, ki bodo podpirali tovrsten način sodelovanja.

Raziskave in inovacije vključujejo dejanske akterje na trgu z energijo (pričakuje se, da bo na območju, ki ga pokrivajo štirje sistemski operaterji, na voljo od 30 in 45 MW sistemske rezerve), in sicer z vidika:

  • prototipov inovativnih platform za prilagajanje odjema v vseh štirih območjih nadzora,
  • prototipa regionalne IT platforme, ki bo platformam za prilagajanje odjema omogočala dostop do mednarodnih trgov,
  • omogočanja optimizacije pomembnih funkcij v okoljih sistemskih operaterjev z regionalne perspektive,
  • pilotskega testiranja omenjenih platform in povezav na podlagi postopno vse zahtevnejših primerov uporabe, ki vključujejo dejanske udeležence na trgu z električno energijo,
  • naknadne analize za oceno učinka, na podlagi katere se bodo oblikovala priporočila za širitev in implementacijo najobetavnejših primerov rabe.

Vloga Elektro energije v projektu

Izjemno pomembno delo, ki ga bo v projektu opravila Elektro energija bo usmerjeno v zbiranje in razporejanje odjemalcev in primernih virov energije. Slednji bodo nato za čas pilotnega obratovanja dejansko lahko aktivno sodelovali v projektu, skladno z zastavljenimi in potrjenimi primeri uporabe.

Elektro energija bo v prvih fazah projekta, v sodelovanju z ostalimi partnerji, sodelovala tudi pri raziskovanju in snovanju možnih primerov uporabe. Definicija možnosti uporabe je nujna za vzpostavitev ustrezne testne platforme. V splošnem bo raziskovalno delo osredotočeno na proučevanje dveh smeri možnosti uporabe. Prva bo prilagajanje odjema in proizvodnje. Druga pa proučevanje možnosti medregijskega izravnavanja in prerazporejanje razpoložljivih kapacitet sistemskih storitev. Elektro energija bo tudi vključena v pripravo indikatorjev uspešnosti in meril eksperimentalnega nivoja. V tej fazi projekta bo narejena tudi ocena prototipa testne platforme.

Partnerji projekta

Partnerji pri projektu FutureFlow, ki ga 100 % financira Evropska komisija so: ELES (Slovenija), APG (Avstrija), MAVIR (Madžarska), TRANSELECTRICA (Romunija), CyberGrid (Avstrija), Gen-I (Slovenija), SAP (Nemčija), Gemalto (Francija), 3E (Belgija), EIMV (Slovenija), EKC (Srbija), Elektro energija (Slovenija).


 

 

Novice in sporočila za javnost