Iskalnik po strani

Reševanje reklamacij


Elektro energija d.o.o. zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Odgovorno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom združujemo z dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in storitvami, ki sledijo potrebam uporabnikov. Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov ključnega pomena, zato je naše poslanstvo jasno: zagotavljamo konkurenčno in kakovostno ponudbo, ki je inovativna in okolju prijazna, uporabnikom pa zagotavlja nemoteno in zanesljivo uporabo električne energije in zemeljskega plina.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec reklamacijo posreduje na naslednje načine:

  • po navadni pošti (Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana)
  • po telefonu (080 28 08)
  • po faksu (+386(0)1 320 64 01)
  • po e-pošti (moja@elektro-energija.si).

Če se gospodinjski odjemalec ne strinja z dobaviteljevim odgovorom o reklamaciji, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo dobavitelja (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 00386 8 20 56 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Gospodinjskemu odjemalcu je na voljo tudi platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo gospodinjskim odjemalcem na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.


Odprava napak

Za kvaliteto dobave električne energije in upravljanje z omrežjem skrbijo področna elektrodistribucijska podjetja, to je operaterji omrežja oz. sistemski operaterji distribucijskega omrežja, ki v skladu z zakonsko obvezo opravljajo predpisane sistemske storitve (namestitve, redne menjave in odpravljanje napak na merilnih mestih, odčitavanja števcev, priklope in ponovne priklope na distribucijsko omrežje ...).

Elektro energija kot dobavitelj električne energije vam lahko pri reševanju tovrstnih težav pomaga tako, da opisano težavo posreduje le temu.

Če se na vašem merilnem mestu pojavi kakršna koli napaka, ki jo je potrebno odpraviti nemudoma, so vam na voljo dežurne službe izvajalcev nalog distribucijskega operaterja, in sicer:

Podjetja za izvajanje distribucije električne energije 

Telefonska številka

Elektro Ljubljana, d. d. 

01 230 40 02

Elektro Gorenjska, d. d. 

04 208 33 33

Elektro Celje, d. d. 

03 420 12 40

Elektro Maribor, d. d. 

080 21 05

Elektro Primorska, d. d. 

080 34 31