Iskalnik po strani

Reševanje reklamacij


Elektro energija d.o.o. zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Odgovorno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom združujemo z dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in storitvami, ki sledijo potrebam uporabnikov. Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov ključnega pomena, zato je naše poslanstvo jasno: zagotavljamo konkurenčno in kakovostno ponudbo, ki je inovativna in okolju prijazna, uporabnikom pa zagotavlja nemoteno in zanesljivo uporabo električne energije in zemeljskega plina.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec reklamacijo posreduje na naslednje načine:

  • po navadni pošti (Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana)
  • po telefonu (080 28 08)
  • po faksu (+386(0)1 320 64 01)
  • po e-pošti (moja@elektro-energija.si).

Če se gospodinjski odjemalec ne strinja z dobaviteljevim odgovorom o reklamaciji, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo dobavitelja (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 00386 8 20 56 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Gospodinjskemu odjemalcu je na voljo tudi platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo gospodinjskim odjemalcem na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.