Iskalnik po strani

Odprava napak

Za kvaliteto dobave električne energije in upravljanje z omrežjem skrbijo področna elektrodistribucijska podjetja, to je operaterji omrežja oz. sistemski operaterji distribucijskega omrežja, ki v skladu z zakonsko obvezo opravljajo predpisane sistemske storitve (namestitve, redne menjave in odpravljanje napak na merilnih mestih, odčitavanja števcev, priklope in ponovne priklope na distribucijsko omrežje ...).

Elektro energija kot dobavitelj električne energije vam lahko pri reševanju tovrstnih težav pomaga tako, da opisano težavo posreduje le temu.

Če se na vašem merilnem mestu pojavi kakršna koli napaka, ki jo je potrebno odpraviti nemudoma, so vam na voljo dežurne službe izvajalcev nalog distribucijskega operaterja, in sicer:

Podjetja za izvajanje distribucije električne energije 

Telefonska številka

Elektro Ljubljana, d. d. 

01 230 40 02

Elektro Gorenjska, d. d. 

04 208 33 33

Elektro Celje, d. d. 

03 420 12 40

Elektro Maribor, d. d. 

080 21 05

Elektro Primorska, d. d. 

080 34 31