Iskalnik po strani

Električna energija iz konvencionalnih virov

V Elektro energiji se zavedamo, da ni le enega paketa, ki bi ustrezal vsem poslovnim odjemalcem, zato ponujamo različne možnosti nakupa električne energije.

Veliki kupci električne energije so običajno velika podjetja ter industrijski in ostali odjemalci električne energije z letno porabo nad 1.000.000 kWh. Seveda pa je velikost relativna in močno odvisna od stroškov, ki jih električna energija predstavlja pri vseh stroških podjetja. Zato med velike kupce štejemo tudi vse tiste odjemalce, ki jim strošek električne energije pomeni nad 5 % vseh odhodkov.

 

Za velika podjetja in industrijo imamo pripravljenih več možnosti sodelovanja:

  • električna energija po nespremenjeni ceni,
  • strukturiran nakup električne energije,
  • pokrivanje individualnih zahtev pri dobavi električne energije.

Izbira posamezne možnosti je odvisna od vašega poznavanja prihodnjih potreb po električni energiji in predvidljivosti njenega odjema, aktivnosti namenjenih nakupu električne energije in pripravljenosti prevzemanja tveganj.

Električna energija po
meri vašega podjetja.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA PO NESPREMENJENI CENI

Za zagotavljanje stabilnosti cen ter poznavanja bodočih stroškov vam Elektro energija nudi električno energijo po nespremenjeni ceni za več let vnaprej. Za velike porabnike, ki se ne zmorete aktivno in kontinuirano vključevati v nakup električne energije, je tovrsten pristop najprimernejši. Ob sklenitvi pogodbe na Elektro energiji boste dobili svojega skrbnika pogodbe, ki vam bo pomagal določiti potrebne količine električne energije, ki jih za posamezno obdobje želite kupiti.

Skupaj bomo določili tolerančni pas porabe električne energije, v okviru katerega vam nudimo pogodbeno ceno električne energije. Odjemalcem, ki sami ne zmorete predvideti lastne porabe za prihodnja leta, omogočamo prilagoditev velikosti tolerančnega pasu. Cena električne energije za izbrano obdobje se vam bo določila na osnovi tržne cene v trenutku sprejema te ponudbe. Na tak način si lahko zagotovite znane cene za več prihodnjih let.

Želite prilagojeno ponudbo?
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

STRUKTURIRAN NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE

Našim najbolj aktivnim odjemalcem nudimo strokovno in tehnično podporo za strukturiran nakup električne energije na različnih trgih v različnih časovnih točkah. Električna energija je blago in njena cena se oblikuje na borzi, zato je ključen dejavnik pri doseganju ugodne cene ustrezen trenutek nakupa. Velikim odjemalcem omogočamo razdelitev nakupa potrebnih količin električne energije v času ter s tem doseganje povprečne tržne cene v izbranem obdobju. Omogočamo tudi nakup standardiziranih produktov s trga na debelo in njihovo transformacijo v produkte trga na drobno.

Elektro energija vam nudi tovrstne produkte za več let vnaprej in vam s tem zagotavlja stabilnost cen ter poznavanja stroškov. Ob tem skupaj z vami določimo tolerančni pas porabe električne energije, v okviru katerega vam nudimo pogodbeno ceno električne energije. Tovrsten pristop zahteva aktiven pristop in sposobnost hitrega odločanja odjemalca, kar sicer predstavlja dodatno tveganje, hkrati pa v času zelo volatilnih cen energentov pomeni tržno priložnost.

Želite prilagojeno ponudbo?
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

 

POKRIVANJE INDIVIDUALNIH ZAHTEV PRI DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vsakemu odjemalcu se želimo posvetiti glede na specifične potrebe pri dobavi električne energije. V Elektro energiji se zavedamo, da je z vnaprej pripravljenimi produkti in pogodbami nemogoče pokriti vse zahteve odjemalcev po dobavi električne energije. To še zlasti velja za velike porabnike, kjer letni stroški dosegajo milijonske zneske. V sodelovanju z vašimi strokovnjaki bomo skupaj poiskali možnosti, ki so na voljo na trgu z električno energijo, in se dogovorili za ustrezno obliko pogodbenega sodelovanja.

Želite prilagojeno ponudbo?
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Kontaktirajte nas

  E-pošta
  
  prodaja@elektro-energija.si