Iskalnik po strani

Moja energija

Poenostavite svoje poslovanje z brezplačno uporabo portala Moja energija. Portal vam omogoča tako urejanje svojega profila odjemalca kot tudi možnost vnosa stanja števca, da lahko porabo plačujete po dejanski mesečni porabi.

Prenovljen portal Moja energija je sedaj še bolj pregledno orodje, ki omogoča brezplačno in enostavno spletno upravljanje dobave energentov, računov in poslovanje z nami. Vsi potrebni podatki so na voljo cel dan in vse dni v letu oz 365/24/7, spremembe in naročila pa le nekaj klikov stran.

 

PREDNOSTI PORTALA MOJA ENERGIJA

S prijavo v portal lahko kot naš odjemalec: 

 • preverite in uredite pogodbe, merilna mesta za električno energijo ali odjemna mesta za zemeljski plin ter k vpogledu in uporabi portala povabite tudi družinske člane in druge uporabnike portala Moja energija,
 • preverite vrsto oskrbe in naročene storitve - na portalu so pregledno predstavljeni vsi tehnični podatki merilnega mesta,
 • naročite vrsto oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom,
 • naročite dodatne storitve,
 • spremenite lastnika, naslovnika ali plačnika - vse spremembe ali dopolnitve lahko opravite sami in direktno na portalu, 
 • naročite spremembe na merilnem mestu za električno energijo, kot npr. povečanje jakosti varovalk, 
 • nastavite opomnike za oddajo stanja števca in druge podrobnosti (npr. iztek pogodbe o oskrbi) - vi nastavitev opomnike, mi vas opomnimo. 

Z uporabo portala Moja energija dobite popoln pregled nad vašim pogodbenim razmerjem z nami. 

Poenostavite si
poslovanje z nami!Vstopi v Mojo energijo

 

Pregled nad vsemi
plačili.Vstopi v Mojo energijo

UREJANJE MOŽNOSTI PLAČIL IN ODDAJA STANJA ŠTEVCA

V svojem profilu na portalu Moja energija imate odjemalci tudi možnost pregleda in urejanja računov ter vnosa stanja števca, kar lahko prinese tudi popuste. Na portalu si lahko:

 • ogledate izstavljene račune, arhivirane račune in pretekla plačila (z možnostjo izvoza posameznega ali vseh računov), 
 • urejate način plačevanja: lahko oddate zahtevek za »trajnik« (SEPA direktna bremenitev) ali naročite prejemanje računa v elektronski obliki (račun po e-pošti),
 • zagotovite obračun elektrike po sprotni porabi - z vnosom stanja števca,
 • zagotovite obračun zemeljskega plina po sprotni porabi - z vnosom stanja števca, 
 • nastavite opomnike za oddajo stanja števca.

Z registracijo v portal si poenostavite poslovanje - npr. za oddajo stanja števca potrebujete zgolj števčno stanje. 

Začnite uporabljati portal Moja energija.