Iskalnik po strani

Plačilo na podlagi sprotne porabe

Pri Elektro energiji vam nudimo dve možnosti mesečnega obračuna: akontacijski in neakontacijski. Slednji pomeni, da je obračun narejen na podlagi sprotne porabe in je mogoč tudi, če vaš števec še ni vključen v sistem daljinskega zajema merilnih podatkov.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Če bi želeli mesečno plačati le toliko, kolikor električne energije ste porabili, lahko to storite na več načinov:

 • Na portalu Moja energija označite možnost neakontacijskega načina plačevanja električne energije ter nam do 6. dne vsak mesec sporočate stanje števca oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve). 
 • Izpolnite kratek obrazec s polji za merilno mesto (MM), stanje števca in e-poštnim naslovom ter do 6. v mesecu sporočite stanje števca oz. do 5. v mesecu, če imate urejeno plačevanje preko trajnika (direktne bremenitve).
 • Stanje števca prek SMS sporočila na številko 051 33 88 44 sporočite do 6. v mesecu. Za oddajo stanja potrebujete številko merilnega mesta, ki jo najdete na vašem računu v formatu "3-345341" (pri pošiljanju uporabite celotno številko brez pomišljaja). Vsebina SMS sporočila se razlikuje glede na tip vašega števca in način merjenja: 
  • za enotarifni števec in enotarifni način merjenja: številka merilnega mesta, presledek, ET, presledek, stanje števca (primer: 3345341 ET 50963)
  • za dvotarifni števec in enotarifni način merjenja: številka merilnega mesta, presledek, VT, presledek, stanje, presledek, MT, presledek, stanje (primer: 3345341 VT 50588 MT 36825)
  • za dvotarifni števec in dvotarifni način merjenja: številka merilnega mesta, presledek, VT, presledek, stanje, presledek, MT, presledek, stanje (primer: 3345341 VT 50588 MT 36825)
 • Stanje števca sporočite neposredno dobavitelju na brezplačno telefonsko številko 080 28 08.

Sporočite stanje
števca in prihranite!

 

ZEMELJSKI PLIN

Če želite, da vam račune za zemeljski plin izstavljamo glede na mesečno porabo, nam sporočite številko odjemnega mesta, ki jo najdete na vašem računu in aktualno stanje plinomera. S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera
V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema. 


 Stanje nam lahko sporočate:

 • z brezplačno oddajo prek kratkega obrazca na spletu,
 • na elektronsko pošto moja@elektro-energija.si, kjer sporočite številko odjemnega mesta in novo stanje plinomera,
 • s SMS sporočilom na številko 051 33 88 44, pri čemer naj bo vsebina sporočila v naslednji obliki: 
  ZP, presledek, okrajšava za operaterja distribucijskega omrežja, pomišljaj, številka odjemnega mesta, presledek, stanje plinomera (primer: ZP ENLJ-123456789111 123).
  Okrajšave za operaterja distribucijskega omrežja so: ADPL (Adriaplin), DOPL (Domplan), ENLJ (Energetika Ljubljana), ISPL (Istrabenz plin), JEIN (JEKO-IN), JKSG (Javna Komunala Slovenj Gradec), JPSE (Plinovod Sevnica), KPVR (Komunalno podjetje Vrhnika), MEPL (Mestni plinovodi), PEEN (Petrol Energetika), PETR (Petrol Ljubljana), PLIN (Enos Plinstal), PLMB (Plinarna Maribor), ENCE (Energetika Celje).

 • prek klicnega centra na brezplačno telefonsko številko 080 28 08 vsak delovni dan od 7.00 do 20.00 ure ter ob sobotah od 7.00 do 14.00 ure, 
 • prek portala Moja energija.

POŠLJI STANJE PLINOMERA      SPOROČI NA 051 33 88 44