Iskalnik po strani

Zamenjava dobavitelja


Kaj moram storiti za zamenjavo dobavitelja električne energije?

Za zamenjavo dobavitelja je treba skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije, ki vključuje pooblastilo, da lahko pri sistemskem operaterju uredimo vse ostale potrebne postopke za zamenjavo v vašem imenu mi. Izvedba postopkov za zamenjavo dobavitelja je brezplačna. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima gospodinjski odjemalec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 s spremembami) pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dne sklenitve pogodbe, pisno odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Ali imam z zamenjavo dobavitelja dodatne stroške?

Izvedba postopkov za zamenjavo dobavitelja je pri Elektro energiji brezplačna.

V kolikšnem času se odvije postopek zamenjave dobavitelja elektrike?

Z vašo podpisano dokumentacijo, ki jo prejmemo do 10. dne v mesecu oziroma zadnji delovni dan pred 10. dnem v mesecu, bomo nemudoma obvestili vašega dosedanjega dobavitelja ter hkrati oddali vlogo pri SODO. 

Zamenjava dobavitelja se bo izvedla 1. dne v naslednjem mesecu. Celoten postopek zamenjave dobavitelja pri pristojnem izvajalcu SODO lahko traja med tremi in sedmimi tedni od oddaje popolne dokumentacije.

Kateri elementi računa se pri zamenjavi dobavitelja ne spremenijo?

Pri vseh dobaviteljih so enake tiste postavke, ki jih določata Vlada RS in Agencija za energijo:   

 • omrežnina – določa jo Agencija za energijo, 
 • dodatki k omrežnini – določa jih Vlada Republike Slovenije, 
 • trošarina – določa jo Vlada Republike Slovenije, 
 • prispevki po Energetskem zakonu – določa jih Vlada Republike Slovenije, 
 •  davek na dodano vrednost – določa ga Vlada Republike Slovenije.

Katere podatke potrebujem za zamenjavo dobavitelja?

Za izvedbo zamenjave potrebujete podatke, ki jih najdete na zadnjem prejetem računu za električno energijo:

 • kdo je odjemalec – oseba, s katero je sklenjena pogodba o dobavi energije in ki je hkrati plačnik računov,
 • naslov, na katerega se bodo pošiljali računi,
 • kontaktne podatke – telefonsko številko, elektronski naslov,
 • davčno številko,
 • podatke o odjemu – posredovali boste sledeče navedbe:
 • številko merilnega mesta.

Podatke lahko razberete na zgornjem delu vašega dosedanjega računa, navedeni so tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja za gospodinjske odjemalce oziroma poslovne odjemalce pripravite enega od teh dokumentov. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi naši operaterji na brezplačnem telefonu 080 28 08.

Lahko ob menjavi dobavitelja pride do prekinitve dobave elektrike?

Ne. V nobenem primeru ne bo prekinjena dobava. Menjava dobavitelja ne vpliva na pot električne energije.

Ali moram najprej prekiniti pogodbo z dosedanjim dobaviteljem? Moram o zamenjavi obvestiti elektro podjetje ali koga drugega?

Ne, ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na Elektro energijo d.o.o., je za vas stvar opravljena. Za vse postopke, prekinitve dosedanjih pogodb, obvestila … v vašem imenu brezplačno poskrbi ekipa Elektro energije.

Je ob zamenjavi dobavitelja potreben kak poseg v omrežje ali napeljavo? Bo zamenjava dobavitelja vplivala na domačo napeljavo?

Ne. Zamenjava dobavitelja se izvede v sistemu, ki ni povezan z vašo domačo napeljavo. Vaš sistemski operater se ne zamenja. Za nemoteno dobavo bo še naprej skrbelo vaše lokalno elektro podjetje, ki je za to zakonsko pristojno. Zato posegi na vaši napeljavi ali omrežju niso potrebni.

Kako naj primerjam različne ponudnike elektrike med seboj?

Skrbno preberite sestavine ponujene cene električne energije. Najprimerneje je, da neposredno med seboj primerjate samo cene električne energije brez omrežnine in vseh dodatkov (tudi brez DDV-ja). 

Če to ni mogoče, pri primerjavi ponujenih cen primerjajte cene z enakimi sestavinami, sicer ne boste primerjali enakovrednih podatkov. Bodite pozorni na morebitne vezave in pogodbene kazni zaradi predčasne prekinitve pogodbe. Pri ponudbah z zajamčeno ali navzgor zamejeno ceno bodite pozorni na ceno in druge pogoje, ki veljajo po poteku teh jamstev. 

Primerjavo celotne ponudbe vseh dobaviteljev električne energije si lahko ogledate tudi na spletni strani Javne agencije RS za energijo (www.agen-rs.si / e-storitve za odjemalce električne energije / primerjava ponudb o dobavi električne energije).