Iskalnik po strani

Zamenjava dobavitelja

Za zamenjavo  dobavitelja je treba skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije, ki vključuje pooblastilo, da lahko pri sistemskem operaterju uredimo vse ostale potrebne postopke za zamenjavo v vašem imenu mi. Izvedba postopkov za zamenjavo dobavitelja je brezplačna. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima gospodinjski odjemalec skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dne sklenitve pogodbe, pisno odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice odstopa od pogodbe v navedenem roku lahko potrošnik uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, dostopen tukaj.


 

Kakšen je časovni okvir zamenjave dobavitelja?

Z vašo podpisano dokumentacijo bomo nemudoma obvestili vašega dosedanjega dobavitelja ter hkrati oddali vlogo pri distribucijskem operaterju. 

Celoten postopek zamenjave dobavitelja pri pristojnem distribucijskem operaterju lahko traja do treh tednov od oddaje popolne dokumentacije.

Katere postavke na računu se ne spremenijo?

Pri vseh dobaviteljih so enake tiste postavke, ki jih določata Vlada RS in Agencija za energijo:   
- omrežnina – določa jo Agencija za energijo, 
- dodatki k omrežnini – določa jih Vlada Republike Slovenije, 
- trošarina – določa jo Vlada Republike Slovenije, 
- prispevki po Energetskem zakonu – določa jih Vlada Republike Slovenije, 
- davek na dodano vrednost – določa ga Vlada Republike Slovenije.


Katere podatke potrebujemo za zamenjavo dobavitelja?

Za pripravo Pogodbe o oskrbi z energenti potrebujemo naslednje podatke: 
- podatke o osebi s katero bomo sklenili Pogodbo (ime, priimek, davčna številka in naslov podpisnika pogodbe ter lastnika merilnega mesta),
- podatke o lokaciji, kjer želite Zanesljivo elektriko (številka in naslov merilnega mesta),
- kontaktne podatke (kontaktna oseba in telefonska številka ali elektronski naslov) ter
- podatek o vašem trenutnem dobavitelju.

Podatke lahko razberete na računu dosedanjega dobavitelja, navedeni so tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja za gospodinjske odjemalce oziroma poslovne odjemalce pripravite enega od teh dokumentov. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi naši operaterji na brezplačnem telefonu 080 28 08.


Prekinitve električne energije ob zamenjavi dobavitelja

Dobava električne energije v nobenem primeru ne bo prekinjena. Menjava dobavitelja ne vpliva na pot električne energije.

Je potrebno obstoječega dobavitelja obvestiti o zamenjavi dobavitelja?

Ne. Ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na Elektro energijo, je za vas stvar opravljena. Za vse postopke, prekinitve dosedanjih pogodb, obvestila, v vašem imenu brezplačno poskrbi ekipa Elektro energije. 

Ali so ob zamenjavi dobavitelja potrebni posegi v omrežje ali napeljavo?

Ne. Zamenjava dobavitelja se izvede v sistemu, ki ni povezan z vašo domačo napeljavo. Vaš izvajalec nalog distribucijskega operaterja se ne spremeni. Da bo vse v redu, bo še naprej skrbel vaš lokalni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, ki je za to zakonsko pristojno. Zato niso potrebni nobeni posegi na vaši napeljavi ali omrežju.