Iskalnik po strani

Dejavnosti

Družba Elektro energija izhaja iz 120-letne tradicije zanesljive dobave električne energije končnim odjemalcem. Družba je specializirana za prodajo električne energije in zemeljskega plina ter drugih energentov končnim odjemalcem, za odkup od proizvajalcev in za bilateralno ter borzno trgovanje s standardiziranimi produkti na trgu na debelo.


Smo eden največjih in najpomembnejših slovenskih dobaviteljev električne energije in eden večjih ter zanesljivejših udeležencev na trgu z električno energijo na debelo v Evropi.

Elektro energija ima dve temeljni področji delovanja:
Prodaja električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem ter odkup električne energije.
Naše storitve uporabljajo tako slovenska gospodinjstva in kot tudi poslovni odjemalci.

Upravljanje portfelja z električno energijo in zemeljskim plinom.
Strokovnjaki Elektro energije aktivno spremljajo blagovno borzo in dogajanje na trgih energentov, da lahko svojim odjemalcem zagotavljamo zanesljivo in konkurenčno energijo.

Sinergijo izvajanja obeh dejavnosti prenašamo na naše odjemalce s konkurenčno ceno in zanesljivo dobavo.