Iskalnik po strani

Pravno obvestilo

Kazalo

Omejitev odgovornosti
Pogoji uporave spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij družbe Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 100 Ljubljana
Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)
Dodatni pogoji za uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij Moja Energija
Pravila za piškotke
Kaj je piškotek?
Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani Elektro energija d.o.o.?
Sledenje in analiza
Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije
Varnost in tretje osebe
Avtorske pravice
Nezahtevano pošiljanje idej
Spremembe pogojev
Stik z Elektro energija d.o.o.

Omejitev odgovornosti

Lastnik in skrbnik spletnih strani je ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: Elektro energija d.o.o.). Elektro energija d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost, popolnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Niti Elektro energija d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na spletni strani Elektro energija d.o.o. obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Elektro energija d.o.o. Elektro energija d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Pogoji uporabe spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij družbe Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 100 Ljubljana

Ob vstopu na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Elektro energija d.o.o., je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati te pogoje uporabe in jih v celoti upoštevati.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije družbe Elektro energija d.o.o. uporabnik oziroma obiskovalec namreč potrjuje, da je navedene pogoje uporabe skrbno prebral, jih razume ter v celoti sprejema. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Elektro energija d.o.o.. Z vstopom na spletno stran Elektro energija d.o.o. se uporabnik oziroma obiskovalec strinja  z vsemi na njej navedenimi omejitvami in pogoji ter potrjuje, da je jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe, podatki o upravljavcu podatkov in piškotkov, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani, spletnih portalov in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin Elektro energija d.o.o. ter pojasnjujejo, kako Elektro energija d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke. Še več o obdelavi osebnih podatkov, pravicah posameznikov in obveznostih Elektro energija d.o.o. je zapisano v Pogojih varstva osebnih podatkov

Pogoji uporabe spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij Elektro energija d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije Elektro energija d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani Elektro energija d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih, se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, Elektro energija d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah Elektro energija d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja oziroma jih zapusti.

Elektro energija d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko Elektro energija d.o.o. prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. Elektro energija d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njenih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah. Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij poteka na lastno odgovornost. Elektro energija d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Elektro energija d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij. Nadalje Elektro energija d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last Elektro energija d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo, do katere od drugih spletnih strani Elektro energija d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Elektro energija d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb Elektro energija d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

Družba Elektro energija d.o.o., je kot upravljavec osebnih podatkov pripravila informacije za posameznike, katerih osebne podatke obdeluje, poimenovane Pogoji varstva osebnih podatkov, s katerimi zagotavlja posameznikom seznanitev z nameni in podlagami za obdelavo osebnih podatkov in izvrševanje njihovih pravic iz naslova obdelave osebnih podatkov. Prav tako so v Pogojih varstva osebnih podatkov navedene vse ostale zahtevane informacije, določene v slovenskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov in v Splošni uredbi o varstvu podatkov  (v nadaljevanju: GDPR) iz sicer iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34, povezane z obdelavo osebnih podatkov, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. Pogoji varstva osebnih podatkov so stalno dostopni na sedežu družbe, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na njeni spletni strani www.elektro-energija.si

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij Elektro energija d.o.o., se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani Elektro energija d.o.o., uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca Elektro energija d.o.o..

Elektro energija d.o.o. bo osebne podatke uporabnika, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varovala in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani Elektro energija d.o.o., se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev Elektro energija d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah (oz. dodatnih funkcionalnostih le-teh) in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani Elektro energija d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih Elektro energija d.o.o. v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki, pridobljeni preko spletnih strani Elektro energija d.o.o., se bodo obdelovali v skladu s posameznimi nacionalnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in GDPR. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, vključno z e-poštnimi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Elektro energija d.o.o. od uporabnikov spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki mu jih slednji prostovoljno posredujejo in obiskovanja spletnih strani ne pogojuje s posredovanjem podatkov. Osebne podatke Elektro energija d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti, kot tudi posredovanje osebnih podatkov prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje izvajanja storitev, Elektro energija d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev Elektro energija d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, družbi Elektro energija d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji. Elektro energija d.o.o. lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, kot na primer: naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko Elektro energija d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je Elektro energija d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledal na spletnem mestu Elektro energija d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije Elektro energija d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca Elektro energija d.o.o..

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov, podatkov, ki jih pridobi Elektro energija d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur, razen v primeru, ko je za opravljanje določenih aktivnosti, pri katerih pride do obdelave teh podatkov, najela pogodbenega obdelovalca, in če zakon določa oziroma terja drugače.

Elektro energija d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, s katerimi je v pogodbenem razmerju, in sicer v obsegu, ki je potreben za pripravo ponudbene oz. pogodbene dokumentacije, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonskih obveznosti, na podlagi zakonitih interesov ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov izrecno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebni podatki posameznikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena oziroma dokler za to obstaja obstaja ustrezna podlaga.

Uporabnik je dolžan poskrbeti, da so podatki, ki jih posreduje, točni in ažurni. Elektro energija d.o.o. mora kot upravljavec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere uporabnik tako zahteva in Elektro energija d.o.o. nima pravnega temelja, da podatke hrani; omogočiti dostop do osebnih podatkov uporabnikov; popraviti osebne podatke uporabnika; ter izvajati vse druge pravice posameznikov naštete v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca. Ob vsakem obisku spletne strani Elektro energija d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Elektro energija d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Na spletni strani Elektro energija d.o.o. je mogoče preko spletnega obrazca prijaviti zlorabe in podati pripombe in vprašanja. V takšnem primeru je obvezna izpolnitev polja »vprašanje«. Vsi ostali podatki niso obvezni, lahko pa uporabnik vpiše tudi svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. Elektro energija d.o.o. potrebuje uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Podatke, ki jih uporabnik vpiše v spletni obrazec, Elektro energija d.o.o. obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav zlorab in podobno, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Elektro energija d.o.o. bo uporabnika kontaktiral v primeru, da se slednji naroči na spletne novice in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke.

Elektro energija d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice, ne bo posredovala tretjim osebam. Prav tako Elektro energija d.o.o. drugim ne bo posredovala uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

Elektro energija d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo v zvezi s podatki, ki se nanašajo nanj, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo Elektro energija d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Elektro energija d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo Elektro energija d.o.o. uporabila izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Elektro energija d.o.o. ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkrila tretjim strankam. Elektro energija d.o.o. bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Dodatni pogoji za uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij Moja Energija

Pogoje za uporabo spletnega portala Moja energija najdete na tej povezavi.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah Elektro energija d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku Elektro energija d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke Elektro energija d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve). V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi sledilnimi tehnikami, se uporabljajo določila teh pogojev in Pogojev varstva osebnih podatkov upravljavca Elektro energija d.o.o..

Kaj je piškotek

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran Elektro energija d.o.o. (s svojega spletnega strežnika Elektro energija d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani Elektro energija d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani Elektro energija d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da Elektro energija d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani Elektro energija d.o.o. ?

Elektro energija d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja po lastnostih naslednje vrste piškotkov:

  • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh Elektro energija d.o.o.;
  • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke Elektro energija d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
  • lastni piškotki (1st party cookies) izvirajo iz spletne strani Elektro energija d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
  • piškotki tretjih oseb (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko Elektro energija d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe (npr. Facebook, Google). Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine, analitike, izboljšave svojih produktov. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani Elektro energija d.o.o..

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primer tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org

Prav tako priporočamo, da se s politiko zasebnosti in načinom obdelave vaših osebnih podatkov seznanite pri Google LLC na povezavi https://policies.google.com/privacy?hl=sl in pri Facebook, Inc, na povezavi https://www.facebook.com/policy.php

Sledenje in analiza

Elektro energija d.o.o. za stalno optimizacijo spletnih strani uporablja analitično programsko orodje Google Analytics od Google LLC, ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Čeprav gre za uporabo anonimiziranih podatkov, spletna stran oziroma Elektro energija d.o.o. uporabnika o navedenih piškotkih obvesti in mu omogoči njihovo upravljanje pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji POVEZAVI.

Uporaba zgoraj navedenih piškotkov omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, geografska lokacija uporabnika, čas obiska in število obiskov, vse z namenom, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Elektro energija d.o.o. teh podatkov ne deli s tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če se uporabnik ne strinja z namestitvijo teh piškotkov, se na ta način pridobljene informacije ne shranijo.

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Elektro energija d.o.o. za te potrebe uporablja piškotke, natančneje lastne sejne piškotke, in sicer za naslednji namen: 

  • piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. Elektro energija d.o.o. uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše; 
  • piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje. 

V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me v spletnem portalu https://me.elektro-energija.si/, Elektro energija d.o.o. uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. Elektro energija d.o.o. uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 1 leta od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku spletnih strani Elektro energija d.o.o. je omogočeno, da sprejme ali zavrne piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je potrebno upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Odločitev, ali uporabnik spletnim stranem dovoli uporabo piškotkov ali ne, je vedno v domeni uporabnika, pri čemer se mora uporabnik zavedati, da ima lahko zagotovljeno optimalno funkcionalnost spletne strani (storitve) le, če so piškotki v njegovem brskalniku oz. na spletnih straneh Elektro energija d.o.o. omogočeni. Piškotke lahko uporabnik onemogoči tako, da uredi svojo nastavitev zasebnosti v nastavitvah piškotkov. Ne glede na nastavitev se bodo nujni piškotki skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije (ZEKom-1) še naprej nalagali. Upravljanje oziroma nadziranje piškotkov lahko uporabnik ureja v njegovem spletnem brskalniku, več informacij o upravljanju svojih piškotkov pa lahko najde na spodnjih zavihkih.

Google Chrome -> s piškotki upravljate tukaj
Internet Explorer -> s piškotki upravljate tukaj
Mozilla Firefox -> s piškotki upravljate tukaj
Apple Safari -> s piškotki upravljate tukaj
Opera -> s piškotki upravljate tukaj
Edge -> s piškotki upravljate tukaj

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Varnost in tretje osebe

Elektro energija d.o.o. je vzpostavila tehnologijo in pravila zaradi varstva in zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo s strani nepooblaščenih tretjih oseb. Elektro energija d.o.o. bo ukrepe sprotno posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Avtorske pravice

Elektro energija d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah, skladno z vsakokrat veljavno področno zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino.

Vsebine, ki jih objavi Elektro energija d.o.o., je dovoljeno uporabljati zgolj za osebne in nekomercialne namene. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Elektro energija d.o.o., se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati, razen v primerih, če to izrecno dovoljuje zakon.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja Elektro energija d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Kljub predhodno podanemu dovoljenju mora uporabnik na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani navesti: »Elektro energija d.o.o. – vse pravice pridržane«. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Elektro energija d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. Elektro energija d.o.o. bo aktivno uveljavljala pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto Elektro energija d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo Elektro energija d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

Elektro energija d.o.o. ali njegovi zaposleni ne sprejemajo, ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove dejavnosti ali storitve, oglaševalske kampanje, nove promocije, nove izdelke ali tehnologije, postopke, materiale, trženjske načrte ali imena novih storitev ali izdelkov. Elektro energija d.o.o. prosi, da se ji ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se Elektro energija d.o.o. izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve Elektro energija d.o.o. ali dejavnosti ter izdelki ali trženjske strategije zdeti podobne idejam, poslanim Elektro energija d.o.o. Zato Elektro energija d.o.o. prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv Elektro energija d.o.o. ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z Elektro energija d.o.o.. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv Elektro energija d.o.o. ne pošiljate, to vendarle storite, Elektro energija d.o.o. ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Spremembe pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca.

Te Pogoje o uprabi spletnih strani lahko Elektro energija d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami oz. zahtevami področne zakonodaje, spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ob vsaki posodobitvi se zaznamuje tudi datum, ko je bila posobitev opravljena, ki je razviden na koncu pogojev. V primeru bitvenih vsebinskih sprmemb teh pogojev ali spremembe načina uporabe osebnih podatkov, bo Elektro energija d.o.o. pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom uporabnikom. Elektro energija d.o.o. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako Elektro energija d.o.o. varuje njihovo zasebnost.

Stik z Elektro energija d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Elektro energija d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Za uveljavitev te pravice zadošča, da uporabnik kontaktira Elektro energija d.o.o. na sedežu Elektro energija d.o.o. oziroma po elektronski pošti info@elektro-energija.si ali dpo@elektro-energija.si.

Uporabniki lahko v zvezi s temi Pogoji o uprabi spletnih strani, Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani Elektro energija d.o.o., to sporočijo Elektro energija d.o.o. na elektronski naslov info@elektro-energija.si.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe. Pogoji in izjave so bili zadnjič posodobljeni 31. 3. 2021.

Elektro energija d.o.o.