Iskalnik po strani

Načini sporočanja


Oddaja preko spleta

Stanje svojega števca lahko oddate na portalu Moja energija, neregistrirani uporabniki pa preko posebnega obrazca.POŠLJI STANJE ŠTEVCA V MOJI ENERGIJI

Stanje števca za elektriko - neregistrirani uporabniki »
Stanje števca za plin - neregistrirani uporabniki »


 

 • preko spleta ali spletnega portala Moja energija, do katerega dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • telefonsko, neposredno sporočanje števčnega stanja operaterju v klicnem centru na telefonsko številko 080 28 08. Ob klicu imejte pripravljeno svojo številko merilnega mesta in odčitano aktualno števčno stanje.
 • s SMS sporočilom na številko 051 33 88 44.
  Električna energija: za oddajo stanja potrebujete številko merilnega mesta, ki jo najdete na vašem računu v formatu 3-345341. Pri pošiljanju uporabite celotno številko brez pomišljaja, za navedeni primer je to 3345341.

POMEMBNO: vsebina SMS sporočila se razlikuje glede na tip vašega števca in način merjenja:

 • Za enotarifni števec:
  številka merilnega mesta presledek ET presledek stanje števca (primer: 3345341 ET 50963)


 • Za dvotarifni števec:
  številka merilnega mesta presledek VT presledek stanje presledek MT presledek stanje (primer: 3345341 VT 50588 MT 36825)

Zemeljski plin: ZP presledek OKRAJŠAVA_SODO minus ŠTEVILKA_ODJEMNEGA_MESTA presledek STANJE_ŠTEVCA (primer: ZP ENLJ-000000000000 231)

Pred številko odjemnega mesta je potrebno vnesti okrajšavo za distributerja distribucijskega omrežja: ADPL (Adriaplin), DOPL (Domplan), ENLJ (Energetika Ljubljana), ISPL (Istrabenz plin), JEIN (JEKO-IN), JKSG (Javna Komunala Slovenj Gradec), JPSE (Plinovod Sevnica), KPVR (Komunalno podjetje Vrhnika), MEPL (Mestni plinovodi), PEEN (Petrol Energetika), PETR (Petrol Ljubljana), PLIN (Enos Plinstal), PLMB (Plinarna Maribor), ENCE (Energetika Celje).

Cena poslanega SMS-a se obračuna po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev.

Priporočamo vam, da ob oddaji števčnega stanja pozorno preverite, ali sporočeno stanje resnično odraža dejansko stanje na plinomeru. V primeru dvoma v resničnost prejetih podatkov lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS) izvede izredni odčitek. Če se pri njem izkaže, da so bili podatki, ki ste jih posredovali, neresnični, vam operater strošek izrednega odčitka zaračuna.