Iskalnik po strani

Spremembe in prvi priklop


Prvi priklop preko spleta

Priklop pri Elektro energiji lahko uredite preko spleta – izberite paket, ki vam najbolj ustreza

Preklopi na dobro energijo
Potrebujete pomoč? 

Pokličite na brezplačno številko     

ali pišite na elektronski naslov moja@elektro-energija.si

Kaj moram urediti, ko gradim hišo?

Električna energija v novi hiši je osnova za prijetno bivanje, za izvedbo priključitve na distribucijsko omrežje pa morate pridobiti soglasje za priključitev in izvesti priključek.

Poleg tega pa za njeno urejeno dobavo potrebujete še:

 • pogodbo o dobavi električne energije (preverite ponudbo Elektro energije),
 • pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, ki jo za naše odjemalce uredimo mi.

Kaj moram urediti, ko najamem stanovanje?

Električno energijo lahko za vas kupuje lastnik, lahko pa se za dobavno pogodbo dogovorite sami. 

V prvem primeru vam ni treba storiti ničesar.
Za ureditev dobave električne energije na vaše ime pa potrebujemo dovoljenje lastnika merilnega mesta dokazilo o pravici do uporabe merilnega mesta (najemna pogodba, izjava lastnika ipd.), številko merilnega mesta in stanje števca ob primopredaji ter vašo davčno številko. Dolgovi morajo biti poravnani. 

S potrebnimi dokumenti se lahko zglasite v naših informacijskih pisarnah, lahko pa nam jih pošljete po pošti, po elektronski pošti moja@elektro-energija.si ali prek portala Moja energija. Z najemnikom bomo sklenili novo pogodbo o oskrbi z električno energijo.

Kaj storim, ko električne energije ne potrebujem več?

V primeru, da na nepremičnini ne boste več potrebovali električne energije, morate urediti odjavo/odklop merilnega mesta. 
Pri tem nam morate dostaviti stanje števca. 
Za odjavo morate poravnati vaše finančne obveznosti.

Kupil sem staro stanovanje. Čeprav v njem še ne stanujem, mi že pošiljate poračun za preteklo leto. Kaj naj storim?

Ko urejate prepis merilnega mesta na svoje ime, se dogovorite, kakšno porabo boste imeli v prihodnje.
Če tega niste storili pri prepisu, se pri zapadlosti obroka lahko obrnete pisno na e-naslov moja@elektro-energija.si, kjer sporočite, da ste novi odjemalec, kakšno je stanje na vašem števcu in da ne boste imeli take porabe, kakršno smo vam zaračunali s prvimi obroki. Pripravili vam bomo obračun in obenem (za naprej) določili novo povprečno dnevno porabo za določitev višine naslednjih obrokov.

Podedovali smo stanovanje. Želimo, da račun za elektriko začasno pošiljate na naše ime in na naslov, kjer zdaj stanujemo. Kako lahko to uredimo?

Za to spremembo potrebujemo: 

 • dokazilo o lastništvu (izpis iz zemljiške knjige, sklep o dedovanju ipd.), 
 • stanje števca, 
 • davčno številko novega lastnika ter 
 • številko merilnega mesta. 

Dolgovi morajo biti poravnani.
S potrebnimi dokumenti se lahko zglasite v naši poslovalnici, lahko pa nam jih pošljete po pošti, elektronski pošti na naslov moja@elektro-energija.si ali prek portala Moja energija.
Z novim lastnikom bomo sklenili novo pogodbo o oskrbi z električno energijo in novo pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

Kupil sem stanovanje. Kaj moram narediti, da bom dobival račune na svoje ime?

Za izvedbo te spremembe potrebujemo: 

 • dokazilo o lastništvu (izpis iz zemljiške knjige, kupoprodajno pogodbo ipd.), 
 • davčno številko
 • številko merilnega mesta ter 
 • stanje števca ob primopredaji

Dolgovi morajo biti poravnani.
S potrebnimi dokumenti se lahko zglasite v naši poslovalnici, lahko pa nam jih pošljete po pošti, po elektronski pošti moja@elektro-energija.si ali zahtevo za spremembo oddate prek portala Moja energija.
Z novim plačnikom bomo sklenili novo pogodbo o oskrbi z električno energijo in novo pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

Naslednjih nekaj mesecev ne bom potreboval elektrike, ker bom odpotoval, stanovanje pa bo prazno. Bom tudi te mesece moral plačevati elektriko?

Da.
Čeprav v času vaše odsotnosti vaš števec ne bo zabeležil porabe električne energije, morate še vedno redno, vsak mesec, poravnati strošek za obračunsko moč, torej za možnost, da vam je elektrika kadarkoli na voljo. 

Predlagamo vam, da pooblastite svojo banko, da plačujete elektriko prek direktne obremenitve vašega transakcijskega računa (»trajnik«) oziroma da vaš pooblaščenec plačuje mesečne obroke v vašem imenu. Svetujemo vam tudi, da pred odhodom izklopite vse električne porabnike v stanovanju, odčitate stanje na števcu pred odhodom ter nam to pisno ali prek klicnega centra sporočite, tako da vam bomo lahko ustrezno zmanjšali obrok. Seveda pa se morate tudi po vrnitvi oglasiti pri nas, da vam bomo ustrezno zvišali osnovo za izračun mesečnega obroka, najkasneje do 15. v mesecu.

Kako do priključka?

Če še nimate zagotovljenega priključka za električno energijo, si lahko v nadaljevanju preberete, kako si ga zagotovite.

V skladu z zakonom o graditvi objektov se gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ki se bo gradil na območju, ki se ureja po prostorskih aktih, mora investitor (uporabnik) od pristojnega sistemskega operaterja pridobiti: 

 • projektne pogoje (za umestitev v prostor, če bo objekt stal v varovalnem pasu gospodarske javne elektro infrastrukture, in za priključitev),  
 • soglasje na projektne rešitve. 

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora uporabnik urediti oz. zaprositi za: 

 • soglasje za priključitev, 
 • pogodbo o priključitvi,  
 • nadzor nad izdelavo priključka s strani izvajalca nalog distribucijskega operaterja (območni elektro),
 • tehnični pregled priključka in merilnega mesta,  
 • priključitev merilnega mesta na omrežje.

Za gradnjo enostavnih objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, velja, da je treba pred začetkom gradnje pridobiti le lokacijsko informacijo. V primeru, da ta objekt leži v varovalnem pasu elektroenergetskega objekta, mora uporabnik skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih pridobiti Soglasje za enostavni objekt.

Kot dobavitelj električne energije nastopamo v zaključni fazi procesa pridobivanja priključka, in sicer pred oddajo vloge za priključitev na elektroenergetsko omrežje. Predhodno pa je treba dokumentacijo urejati s pristojnim izvajalcem nalog SODO.

Z Elektro energijo d.o.o. kot dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o oskrbi oz. pogodbo o prodaji in nakupu električne energije, preden oddate vlogo za priključitev in dostop do omrežja.

Več informacij o postopku vam bo posredoval pristojni izvajalec nalog SODO oz. njegovi izvajalci: 
Elektro Celje d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Maribor d.d.
Elektro Primorska d.d.
Elektro Gorenjska d.d.