Iskalnik po strani

Aktualno


Prvi skupni sestanek vseh partnerjev v konzorciju projekta FutureFlow

[Sporočilo za javnost]
FutureFlow - Oblikovanje e-trgovalne rešitve za izravnavo električne energije na izravnalnem trgu in prezaporejanje proizvodnje v Evropi.


This project has received funding from
the European Union's Horizon 2020. 
research and innovation program under
Grant Agreement No 691777

Prvi skupni sestanek projekta FutureFlow se je odvijal v Ljubljani. Udeležilo se ga je vseh 12 partnerjev konzorcija, iz osmih držav. Udeležila sta se ga tudi nadzornica (Project Officer- PO) projekta gospa Mariana Stancheva ter predstavnik CEO s strain ELES-a d.o.o. Sestanek je vodil g. Uroš Salobir, ki projekt koordinira. Izrazil je optimizem in visoko stopnjo zavzetosti za uresničitev vključitve obnovljivih virov energije in končnih odjemalcev pri zagotavljanju zanesljivega in varnega obratovanja elektro energetskega sistema.

Na sestanku so partnerji pregledali plan 4-letnega projekta in določili prioritetne naloge za letošnje leto. Priprava tehničnih specifikacij, poslovnih modelov in študij, ki morajo biti narejeni v okviru leta 2016, so ključni za kasnejšo vzpostavitev pilota.

Projekt FutureFlow bo povezal štiri regulacijske cone štirih srednje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (SOPO; (ELES (Slovenija), APG (Avstrija), MAVIR (Madžarska), TRANSELECTRICA (Romunija)), ki se soočajo z vse večjimi izzivi zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja. Vse večji delež obnovljivih virov energije, ki so priključeni na omrežje, je močno zmanjšal zmožnost, da se le z prerazporejanjem konvencionalnih virov, ki temeljijo na fosilnih gorivih, zagotavlja stabilno obratovanje elektroenergetskega sistema in preprečuje preobremenjenost prenosnih vodov. Potrebno je razmišljati o prihodnjih izzivih, ki jih prinaša zagotavljanje ravnovesja (stabilno obratovanje) ter varno, zanesljivo obratovanje. Intenzivnejše skupno sodelovanje na regionalni ravni mora prinesti rešitve. Projekt FutureFlow je potrdila Evropska komisija v okviru razvojnega programa Obzorje 2020. V sklopu projekta bomo iskali inovativne rešitve, s katerimi bomo potrdili, da lahko tudi odjemalci in razpršeni viri energije prispevajo k zagotavljanju stabilnega in zanesljivega obratovanja omrežja ter k prerazporejanju virov in to v za vse deležnike zanimivem poslovnem okolju. Torej sodelujoči odjemalci in proizvajalci v okviru projekta FutureFlow bodo dopolnilno delovali ob obstoječih konvencionalnih virih.

Partnerji projekta bodo na edinstveni regionalni ravni raziskali možnosti za rešitev zgoraj navedenih težav in to na dva načina:

  • Oblikovala se bo regionalna, čezmejna, tehnično - ekonomska shema sodelovanja: k sodelovanju bodo pristopili odjemalci, proizvajalci, proodjemalci (prosumers) in razpršeni (obnovljivi) viri energije, ki bodo zagotavljali napredne sistemske storitve sistemskim operaterjem, pri čemer se bo upoštevala njihova omejena možnost prilagajanja.
  • Kot podpora k pripravljeni shemi se bo razvila in nato tudi pilotno pripravila ustrezna informacijska platforma, skladna s pripadajočim ekonomskim modelom.

Raziskovalne in inovativne aktivnosti bodo vključevale dejanske deležnike na trgu z električno energijo in storitvami (na ravni štirih regulacijskih con, štirih srednje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, se bo zbralo med 30 in 45 MW razpoložljive moči):

  • Na nivoju vseh štirih regulacijskih con bomo oblikovali prototip inovativne platforme, ki bo združevala zbrano razpoložljivo moč prilagajanja,
  • Zgrajeni prototipi na regionalnih ravneh bodo omogočali vključitev posameznih platform tudi na mednarodni trg z električno energijo,
  • Koncept prototipov bo zastavljen tako, da bodo izbrane optimalne in ključne funkcionalnosti glede na pogoje oziroma okolje posameznega sistemskega operaterja prenosnih omrežij.
  • Na ravni pilotnih projektov bomo preskusili zgrajene regionalne platforme in vzpostavljene informacijske povezave. Vse bo temeljilo na izbranih primerih uporabe, kjer bodo vključeni resnični tržni deležniki.
  • Analiza ob koncu pilotnega delovanja bo prinesla priporočila za razvrstitev in nato še za ponovitev najbolj obetavnih primerov uporabe.

Znanje in izkušnje pridobljene v Projektu FutureFlow pa se ne bodo izmenjevale le znotraj partnerjev konzorcija, temveč se bodo posredovale tudi vse zainteresiranim strankam. Te pa so:/

  • Posvetovalni odbor, ki vključuje raziskovalce, združenja, predstavnike združenj obnovljivih virov ter konvencionalnih proizvodnih enot električne energije, dobavitelje, agregatorje in regulatorje. Na njih naj bi se naslavljala vsa pomembnejša vprašanja, v pregled bodo prejeli rezultate raziskovanja ter raziskave primerov uporabe. Prav tako bodo člani posvetovalnega odbora pomagali pri oceni možnosti ponovljivosti predlagane rešitve oziroma predstavljenega prototipa iz projekta.
  • Referenčna grupa, ki jo tvorijo predstavniki Sistemskih operaterjev. Ta skupina bo predvsem obravnavala teme, ki so skupne FutureFlow projektu kakor tudi se nanašajo na Sistemska obratovalna navodila za izravnavo sistemov.

Obe telesi sta že bili ustanovljeni. Novi člani so vsekakor dobrodošli.

Partnerji na projketu FutureFlow, ki ga 100% financira Evropska Komisija so: ELES (Slovenija), APG (Avstrija), MAVIR (Madžarska), TRANSELECTRICA (Romunija), CyberGrid (Avstrija), Gen-I (Slovenija), SAP (Nemčija), Gemalto (Francija), 3E (Belgija), EIMV (Slovenija), EKC (Srbija), Elektro Energija (Slovenija).NA SEZNAM