Iskalnik po strani

Aktualno


Na projektu s 40imi aktivnimi odjemalci testirano 54 MW prilagodljivega odjema

Štiriletni mednarodni raziskovalni projekt FutureFlow, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz 8 evropskih držav, vstopa v zaključno fazo. Različni tipi odjemalcev ter proizvajalcev (skupno več kot 40) iz Avstrije, Madžarske, Romunije in Slovenije že aktivno sodelujejo pri prilagajanju odjema (angl. Demand Response - DR) oz. razpršene proizvodnje (angl. Distributed Generation - DG).

V energetskem sektorju se veliko stvari spreminja. Vedno več je proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo deloma to vlogo prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki imajo potencial, da postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.

Na projektu je bilo analiziranih več kot 600 industrijskih odjemalcev z namenom priprave pregleda zmožnosti prilagodljivega odjema v 4 državah. V analizi so bile vključene različne tehnologije kot so diesel agregati, bioplinarne, mHe in sončne elektrarne.

Ob tem smo uspeli pridobiti 40 odjemalcev in proizvajalcev, ki so v sklopu projekta prilagajali odjem ali proizvodnjo električne energije. Na ta način smo pridobil 29 MW pozitivne in 25 MW negativne kapacitete za potrebe regulacije frekvence omrežja.

S skupnimi 54 MW razpoložljive fleksibilne moči sistemskim operaterjem zagotavljajo vir za zagotavljanje ustrezne kakovosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema. Izvedene simulacije in analize kažejo, da bi z uvedbo teh storitev v omenjenih štirih državah predvidoma zmanjšali stroške za zagotavljanje sistemskih storitev za 23 %.

Več kot 106 ur testnih aktivacij je bilo izvedenih v sklopu projekta, s čimer smo dokazali obstoj velikega potenciala fleksibilnosti pri poslovnih in industrijskih odjemalcih. Nadaljnje je bilo dokazano, da čezmejno sodelovanje znižuje stroške uravnavanje frekvence omrežja sistemskim operaterjem prenosnega omrežja.

Vabimo vas k ogledu filma o projektu FutureFlow.


NA SEZNAM