Iskalnik po strani

Osnovni svetovalni paket

Osnovni svetovalni paket je standardiziran in vsebuje izračun predvidenih skupnih stroškov za električno energijo in uporabo omrežij.

 

Na podlagi preteklih enoletnih podatkov o vaši porabi energentov, vam izračunamo predvidene stroške za električno energijo – izračun vključuje vse elemente dobave. Paket vam glede na vaše potrebe lahko izdelamo kadar želite, sicer pa ga boste prejeli enkrat letno ob začetku koledarskega leta. V paketu so navedeni splošni podatki o poslovnem partnerju, sklenjeni pogodbi o nakupu in prodaji ter tehnični podatki o merilnem mestu.

Izkoristite letni izračun
predvidenih stroškov za elektriko.

 

Paketi so narejeni za vsako merilno mesto posebej. Predvidena mesečna poraba električne energije je ovrednotena na podlagi cen iz sklenjene pogodbe. Del paketa, ki se nanaša na uporabo omrežij, predvideva tako moč oziroma doseženo mesečno konico, kakor tudi porabo, ki je prav tako ovrednotena v skladu z veljavnim cenikom uporabe omrežij.

Končna tabela v paketu prikazuje vsoto stroškov za energijo in uporabo omrežij ter predvideno povprečno doseženo ceno brez trošarine. Cene storitve je objavljena v veljavnem ceniku.

 

Obrazec za naročilo Osnovnega svetovalnega paketa

*
*
*
*
*

*

* označena polja so obvezna