Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV v ponudbi od 22. 5. 2015

ELEKTRIKA (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA 12 1 leto od začetka dobave 1 leto 0,06502 (brez DDV) 0,07932 (z DDV) 0,03602 (brez DDV) 0,04394 (z DDV) 0,05554 (brez DDV) 0,06776 (z DDV)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA 24 2 leti od začetka dobave 1 leto 0,06697 (brez DDV) 0,08170 (z DDV) 0,03549 (brez DDV) 0,04330 (z DDV) 0,05559 (brez DDV) 0,06782 (z DDV)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA** do preklica brez 0,06885 (brez DDV) 0,08400 (z DDV) 0,03672 (brez DDV) 0,04480 (z DDV) 0,05869 (brez DDV) 0,07160 (z DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu. ** Zanesljivo energija smo z 22. 5. 2015 preimenovali v Zanesljivo elektrika.

 

PLIN (cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA(€/Sm3) CENA(€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,32990 (brez DDV)
0,40248 (z DDV)
0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2017 do predvidoma 28. 2. 2017 se cene in količine zemeljskega plina prikazuje v volumenskih enotah.

 

PRILAGODITE CENO SVOJIM POTREBAM

PLUSI ZA ZVESTE

(popusti vplivajo na višino vseh tarif)

S 1. 12. 2018 se ukinjajo popusti: Veliki odjemalci, Emobilnost, Skupna dobava: elektrika + plin in Sinergija partnerji.

Veliki odjemalci (Veliki) Za odjemalce s porabo nad 5.000 kWh/leto (se izključuje s popustom za Črpalka in Emobilnost). 4 % popust na cene električne energije
Toplotna črpalka (Črpalka) Za lastnike toplotnih črpalk (se izključuje spopustom za Veliki in Emobilnost). Popust se izključuje z akcijo Dvojček 2018/2. 6 % popusta na cene električne energije
Emobilnost (Emobilnost) Za lastnike električnih avtomobilov (se izključuje s popustom za Veliki in Črpalka). 5 % popust na cene električne energije
Skupna dobava: elektrika + plin (Elektrika+plin) Ob skupni dobavi električne energije in zemeljskega plina. 1 % popusta na ceno električne energije in zemeljskega plina
Sinergija partnerji (Sinergija) Za naročnike storitev T-2 in Elektro energije. 1 % popusta na ceno električne energije in/ali zemeljskega plina

NAGRADNI PLUSI

Za pristop k bonusom se lahko prijavite preko portala  Moja energija ali preko obrazcev, ki so objavljeni na tej strani. Obračunajo se v fiksnem znesku mesečno in se prikazujejo na obračunu za vsako postavko posebej.

SEPA direktna bremenitev (SEPA) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,10 € brez DDV (0,12 € z DDV) pri mesečnem računu
Račun po e-pošti (Eračun) Nižji stroški izdaje računov ob sočasni odpovedi papirnega računa, okolje pa vam bo hvaležno. bonus 0,13 € brez DDV (0,16 € z DDV) pri mesečnem računu
Skupen račun za elektriko in plin (1 račun) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,13 € brez DDV (0,16 € z DDV) pri mesečnem računu

 

DODATNE STORITVE

Obračun električne energije na zahtevo odjemalca (Zahtevan obračun) V primeru, da ponudnik na odjemalčevo željo naredi obračun. 2,00 € brez DDV (2,44 € z DDV)
Opomin dobavitelja (Opomin) V primeru, da računa za električno energijo ne poravnate pravočasno. 0,50 € brez DDV

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan. Storitev izdelave kontrolnega obračuna električne energije na zahtevo odjemalca se zaračuna, v kolikor odjemalec sporoči stanje števca v terminu med 1. in 15. v tekočem mesecu in se ni zavezal k rednemu sporočanju števčnih stanj. V terminu med 15. in zadnjim dnem v mesecu se sporočenih števčnih stanj ne upošteva za spremembo rednega mesečnega obroka ali izdelavo kontrolnega obračuna električne energije.

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Omrežnina
Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
Trošarina

Splošni pogoji

 

Obrazci in pogodbe

 

Arhiv dokumentov in cenikov

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) v ponudbi do 30. 11. 2018

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni od 1. 1. 2017 v veljavi do 30. 11. 2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018/2 v ponudbi do 5. 11. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018/2 - podaljšanje, veljavno do 5. 11. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018/1 - 1. podaljšanje, veljavno do 30. 9. 2018 

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018/1 - 1. podaljšanje, veljavno do 30. 9. 2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 30.6.218

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 30.6.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljavno do 10.5.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 10.5.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 31.3.218

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 31.3.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 28.2.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 28.2.2018

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017", ki je v ponudbi od 1.1.2017 do 31.1.2018 oziroma do preklica

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2018 oziroma do preklica (plin)

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 7. 9. 2017 oziroma do preklica (plin)

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni do 31. 12. 2016

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 6. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 17. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 16. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin 1 mesec brezplačno (plin), ki je bila v ponudbi od 2. 11. 2015 do 10. 1. 2016

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje (plin), ki je bila v ponudbi od 20. 7. 2015 do 1. 10. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 10. 2015

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 23. 4. 2014 do 31. 8. 2014

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 1. 1. 2014 do 21. 3. 2014

Pogoji za dodatne storitve gospodinjskih odjemalcev električne energije

Cenik oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi do 31. 12. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 4. do 22. 9. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 5. 12. 2012 do 31. 3. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 7. do 3. 12. 2012

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavni do 21. 3. 2014

Pogoji za paketno oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, veljavni do 22. 9. 2013

Naroči ogled objekta za namestitev Toplotne črpalke - akcija je zaključena

Naroči Energetsko izkaznico - akcija je zaključena