Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV v ponudbi od 22. 5. 2015

ELEKTRIKA (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA 12 1 leto od začetka dobave 1 leto 0,06502 (brez DDV) 0,07932 (z DDV) 0,03602 (brez DDV) 0,04394 (z DDV) 0,05554 (brez DDV) 0,06776 (z DDV)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA 24 2 leti od začetka dobave 1 leto 0,06697 (brez DDV) 0,08170 (z DDV) 0,03549 (brez DDV) 0,04330 (z DDV) 0,05559 (brez DDV) 0,06782 (z DDV)
ZANESLJIVO ELEKTRIKA** do preklica brez 0,06885 (brez DDV) 0,08400 (z DDV) 0,03672 (brez DDV) 0,04480 (z DDV) 0,05869 (brez DDV) 0,07160 (z DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu. ** Zanesljivo energija smo z 22.5.2015 preimenovali v Zanesljivo elektrika.

 

PLIN (cenik zemeljskega plina za oskrbo gospodinjskih in poslovnih odjemalcev z letnim odjemom do 30.000 Sm3)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA(€/Sm3)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,32990 (brez DDV) 0,40248 (z DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.

 

PRILAGODITE CENO SVOJIM POTREBAM

PLUSI ZA ZVESTE

(popusti vplivajo na višino vseh tarif)

Veliki odjemalci (Veliki) Za odjemalce s porabo nad 5.000 kWh/leto (se izključuje s popustom za Črpalka in Emobilnost). 4 % popust na cene električne energije
Toplotna črpalka (Črpalka) Za lastnike toplotnih črpalk (se izključuje spopustom za Veliki in Emobilnost). 6 % popusta na cene električne energije
Emobilnost (Emobilnost) Za lastnike električnih avtomobilov (se izključuje s popustom za Veliki in Črpalka). 5 % popust na cene električne energije
Skupna dobava: elektrika + plin (Elektrika+plin) Ob skupni dobavi električne energije in zemeljskega plina. 1 % popusta na ceno električne energije in zemeljskega plina
Sinergija partnerji (Sinergija) Za naročnike storitev T-2 in Elektro energije. 1 % popusta na ceno električne energije in/ali zemeljskega plina

 

PLUS ZA OKOLJE

(dodatki vplivajo na višino vseh tarif)

Zelena energija (Zelena) Za energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). dodatek 0,001 €/kWh brez DDV (0,00122 €/kWh z DDV)

 

NAGRADNI PLUSI

(bonusi se računajo v fiksnem znesku mesečno in se prikazujejo na obračunu za vsako postavko posebej)

SEPA direktna bremenitev (SEPA) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,10 € brez DDV (0,12 € z DDV) pri mesečnem računu
Račun po e-pošti (Eračun) Nižji stroški izdaje računov ob sočasni odpovedi papirnega računa, okolje pa vam bo hvaležno. bonus 0,13 € brezDDV (0,16 € z DDV) pri mesečnem računu
Skupen račun za elektriko in plin (1 račun) Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje. bonus 0,13 € brez DDV (0,16 € z DDV) pri mesečnem računu

 

DODATNI PLUSI

(dodatki se računajo v fiksnem delu mesečno in se prikazujejo na obračunu za vsako postavko posebej)

Asistenca (Asistenca) Stalna pomoč in podpora na terenu. samo 0,80 € brez DDV (0,98 € z DDV) mesečno

 

DODATNE STORITVE

Obračun električne energije na zahtevo odjemalca (Zahtevan obračun) V primeru, da ponudnik na odjemalčevo željo naredi obračun. 2,00 € brez DDV (2,44 € z DDV)
Opomin dobavitelja (Opomin) V primeru, da računa za električno energijo ne poravnate pravočasno. 0,50 € brez DDV

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan. Storitev izdelave kontrolnega obračuna električne energije na zahtevo odjemalca se zaračuna, v kolikor odjemalec sporoči stanje števca v terminu med 1 . in 15. v tekočem mesecu in se ni zavezal k rednemu sporočanju števčnih stanj. V terminu med 15. in zadnjim dnem v mesecu se sporočenih števčnih stanj ne upošteva za spremembo rednega mesečnega obroka ali izdelavo kontrolnega obračuna električne energije.

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje v PDF (plin)

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin)

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin)

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin)

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba (elektrika)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" (plin)

 

Splošni pogoji

 

Obrazci