Iskalnik po strani

Aktualno


Razpis za pridobitev 1.032.000 EUR nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti za poslovne investitorje

V Elektro energiji smo objavili javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energijske učinkovitosti in s tem zmanjšanja rabe energije. Razpisana sredstva so namenjena investicijam, ki bodo prinašale prihranke pri rabi energije in sicer v industriji, storitvenem in javnem sektorju. Razpisujemo 1.032.000 EUR nepovratnih sredstev, za letošnje leto. S tem podjetje Elektro energija izpolnjuje zavezo izvajanja programa za povečanje energetske učinkovitosti, izhajajočo iz Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Novi produkti z najnižjo ceno električne energije za gospodinjske odjemalce

Elektro energija ponudila najnižje cene električne energije v Sloveniji za gospodinjske odjemalce brez pogojevanj - že od 0,06179 evrov brez DDV za kWh v višji tarifi in 0,03399 evrov brez DDV za kWh v manjši tarifi, oziroma 0,05376 evrov brez DDV za kWh po enotni tarifi.


Elektro energija podpira vrhunske slovenske kolesarje

Kolesarski kluba Adria Mobil in Elektro energija d.o.o sta podpisala pogodbo o sodelovanju pri podpori vrhunskega slovenskega kolesarstva za leto 2013.


Elektro energija donator meseca januarja

Tudi v letu 2013 Elektro energija nadaljuje s podporo Botrstvu v Sloveniji, projektu Zveze prijateljev mladine Slovenije in Vala 202. Elektro energija je ponosni donator meseca januarja 2013.


Certifikat družini prijazno podjetje

Elektro energije je v okviru Skupine Elektro Ljubljana (poleg Elektra Ljubljana d.d. in EL OVE d.o.o.) 12. decembra 2012 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje.


Najnižje cene elektrike v Sloveniji - enotne tarife in višje tarife - z izbiro Mojega paketa

Najnižje cene elektrike v Sloveniji - enotne tarife in višje tarife - z izbiro Mojega paketa
S prenovljenimi produkti Moj paket ponuja od danes Elektro energija še ugodnejše cene električne energije.


S 1. novembrom prehod na nov sistem direktnih obremenitev

Vse odjemalce Elektro energije d.o.o., smo v oktobru, na hrbtni strani položnic, obvestili, da bo Elektro energija d.o.o. s 1. novembrom 2012 prešla na nov sistem direktnih obremenitev v skladu z zahtevami evropske regulative s področja plačilnih instrumentov (SEPA Direct Debit, krajše SDD).


Elektro energija vstopa na trg dobave zemeljskega plina

Elektro energija se iz zanesljivega dobavitelja električne energije pospešeno pripravlja tudi na vstop na trg dobave zemeljskega plina - s 1. januarjem 2013 in se tako razvija v celostnega dobavitelja energentov, ki ga potrebujete pri svojem poslovanju in bivanju.


Sporočanje stanja števca tudi z sms sporočili

Uporabnike storitev Elektro energije obveščamo, da boste svoje stanje števca lahko s 1. oktobrom 2012 sporočali tudi preko sms sporočil na tel.št. 051 33 88 44.


Poziv k oddaji vlog

21. september, rok za oddajo vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije. Elektro energija je razpisala skupaj 1.241.400 EUR nepovratnih sredstev, za letošnje leto.