Iskalnik po strani

Aktualno


Obvestilo o spremembi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije


Dne 30.8.2013 je bil objavljen Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Povprečni prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znaša 1,22335 EUR na kW obračunske moči.

Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev so na povezavi navedene nove vrednosti prispevka na kW obračunske moči (brez DDV). Za odjemalce na srednji in visoki napetosti se bo prispevek znižal, za odjemalce na nizki napetosti pa bo ostal nespremenjen.

Navedeni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel naslednji mesec po objavi. Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 4/13).


NA SEZNAM