Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce v ponudbi od 22. 3. 2014, sprememba v RAZRED 1 od 15. 12. 2017

ELEKTRIKA
(cenik električne energije za male poslovne odjemalce)


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) ZAJAMČENA CENA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
RAZRED 1 nad 28 do 40 do 31. 1. 2018 0,05959 (brez DDV)
0,07270 (z DDV)
0,03838 (brez DDV)
0,04682 (z DDV)
0,05252 (brez DDV)
0,06407 (z DDV)


nad 28 do 40 od 1. 2. 2018 do preklica 0,06509 (brez DDV)
0,07941 (z DDV)
0,04099 (brez DDV)
0,05001 (z DDV)
0,05699 (brez DDV)
0,06953 (z DDV)
RAZRED 2 nad 24 do 28 do preklica 0,06509 (brez DDV)
0,07941 (z DDV)
0,04099 (brez DDV)
0,05001 (z DDV)
0,05699 (brez DDV)
0,06953 (z DDV)
RAZRED 3 od 3 do 24 do preklica 0,07399 (brez DDV)
0,09027 (z DDV)
0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z DDV)
0,06199 (brez DDV)
0,07563 (z DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu.
Kupec se lahko odloči za nakup Zelene energije (električne energije iz obnovljivih virov) v višini izbranega deleža po desetinah (10%, 20%...100%). Obračuna se kot zmnožek Zelene energije, izbranega deleža ter porabljene oz. obračunane mesečne količine električne energije. Cena dodatka za zeleno energijo iz obnovljivih virov energije je 0,001€/kWh brez DDV oziroma 0,00122 €/kWh z DDV.

 

PLIN (cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA CENA(€/Sm3) CENA(€/kWh)
ZANESLJIVO PLIN do preklica brez 0,32990 (brez DDV)
0,40248 (z DDV)
0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2017 do predvidoma 28. 2. 2017 se cene in količine zemeljskega plina prikazuje v volumenskih enotah.

 

DODATNE STORITVE

Osnovni svetovalni paket
Enota mere: na merilno mesto, na leto.
4,13 € brez DDV
(5,04 € z DDV)
Podatkovna storitev SPLET
Enota mere: na merilno mesto, na mesec.
12,59 € brez DDV
(15,36 € z DDV)

Vsebina dodatnih storitev je predstavljena na spletnih straneh www.elektro-energija.si.

 

OSTALO

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.