Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV za male poslovne odjemalce v ponudbi od 22. 3. 2014

ELEKTRIKA
(cenik električne energije za male poslovne odjemalce)


  PRIKLJUČNA MOČ (kW) ZAJAMČENA CENA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
RAZRED 1 nad 28 do 40 do preklica 0,05959 (brez DDV)
0,07270 (z DDV)
0,03838 (brez DDV)
0,04682 (z DDV)
0,05252 (brez DDV)
0,06407 (z DDV)
RAZRED 2 nad 24 do 28 do preklica 0,06509 (brez DDV)
0,07941 (z DDV)
0,04099 (brez DDV)
0,05001 (z DDV)
0,05699 (brez DDV)
0,06953 (z DDV)
RAZRED 3 od 3 do 24 do preklica 0,07399 (brez DDV)
0,09027 (z DDV)
0,04999 (brez DDV)
0,06099 (z DDV)
0,06199 (brez DDV)
0,07563 (z DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od 0.00 do 24.00, vse dni v letu.
Kupec se lahko odloči za nakup Zelene energije (električne energije iz obnovljivih virov) v višini izbranega deleža po desetinah (10%, 20%...100%). Obračuna se kot zmnožek Zelene energije, izbranega deleža ter porabljene oz. obračunane mesečne količine električne energije. Cena dodatka za zeleno energijo iz obnovljivih virov energije je 0,001€/kWh brez DDV oziroma 0,00122 €/kWh z DDV.

 

PLIN
(cenik zemeljskega plina za oskrbo malih poslovnih odjemalcev z letnim odjemom do 30.000 Sm3)


  ZAJAMČENA CENA CENA (€/Sm3)
ZANESLJIVO PLIN do preklica 0,32990 (brez DDV)
0,40248 (z DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.

 

DODATNE STORITVE

Osnovni svetovalni paket
Enota mere: na merilno mesto, na leto.
4,13 € brez DDV
(5,04 € z DDV)
Podatkovna storitev SPLET
Enota mere: na merilno mesto, na mesec.
12,59 € brez DDV
(15,36 € z DDV)

Vsebina dodatnih storitev je predstavljena na spletnih straneh www.elektro-energija.si.

 

OSTALO

Opomin dobavitelja
Enota mere: kos.
2,09 € brez DDV
( - )

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan.

Cenik oskrbe in storitev za manjše poslovne odjemalce v PDF (elektrika, plin)

Cenik posebne ponudbe za imetnike Kartice mozaik podjetnih 2016

Cenik oskrbe in storitev za male poslovne odjemalce za potrebe agentske prodaje v PDF (elektrika)

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba za gospodinjske in male poslovne odjemalce v ponudbi od 21.6. 2016 do preklica (elektrika)

Cenik akcijske ponudbe in storitev »Zanesljivo partner« za nove poslovne odjemalce v ponudbi od 1. 11. 2016 do preklica (elektrika)

Cenik akcijske ponudbe "Zanesljivo plin partner 2016" (plin)