Iskalnik po strani

Aktualno


Elektro energija sodeluje v projektu odpisa dolga najšibkejšim

Družba Elektro energije je podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov, v okviru katerega bo svojim socialno najšibkejšim dolžnikom odpisala dolgove, ki so nastali do 31. decembra 2013. Za enkraten odpis dolgov bo mogoče zaprositi od 3. avgusta do najkasneje 31. oktobra 2015.


Sporazum o pomoči najšibkejšim je podpisan na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki omogoča upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg. “V Elektro energiji smo k projektu pristopili, ker želimo po svojih močeh podpreti ukrepe za pomoč socialno najbolj ogroženih prebivalcev Slovenije. Z odpisom dolgov smo se sami soočali že do sedaj in smo terjatve skrbno upravljali, pozdravljamo pa še zakonsko ureditev upravljanja terjatev do najrevnejših”, poudarja mag. Bojan Kumer, direktor družbe.

Za odpis dolgov bodo lahko zaprosili dolžniki Elektro energije, ki so v prvem letošnjem polletju bili prejemnik denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino. Odpisovali se bodo dolgovi, ki so nastali do 31. decembra 2013. Zakon omogoča sporazumen odpis dolga brez davčnih posledic. Za enkraten odpis dolgov pa bo mogoče zaprositi od 3. avgusta do najkasneje 31. oktobra 2015 z izpolnjenim obrazcem Predloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga, ki ga oddate Elektro energiji.

Družba Elektro energija in njeni zaposleni, smo se tudi že do sedaj redno odzvali, ko je bila pomoč najbolj potrebna in podprli različne projekte pomoči. Med drugim družba od leta 2012 podpira projekt Botrstvo v Sloveniji z donacijami za odpis dolgov svojim socialno najbolj šibkim odjemalcem, je ena izmed prvih podpornikov Društva za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski, pomaga prizadetim v različnih naravnih nesrečah. Različne oblike donacij in pomoči svojim kupcem so sestavni del zavezanosti širši skupnosti, v kateri Elektro energija posluje.

Pomoč in informacije za prosilce

Obrazec bo na voljo s 3. avgustom. 

Informacije in oddaja Predloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga

Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga poda dolžnik od 3. avgusta do 31. oktobra 2015 na obrazcu, ki bo na voljo na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije od 3. avgusta 2015 naprej. Družba Elektro energija bo v skladu z zakonom dogovore o odpustu dolga z dolžniki sklenila najkasneje do 31. januarja 2016.

 


NA SEZNAM