Iskalnik po strani

Naročite dobro energijo

Naročite paket dobre energije za vaš dom.

1 Vaš paket 2 Podatki o odjemalcu 3 Plačnik in naslovnik 4 Pregled
a) Izberite gradnike vašega paketa vezave

Izberite energente, ki jih želite naročiti. Akcija velja za obstoječe in nove odjemalce ob naročilu enega ali obeh energentov do 30. 4. 2019 oziroma do predčasnega preklica. ***
12
ELEKTRIKA DVOJČEK 2019
Akcijska cena elektrike 12 mesecev Vezava 12 mesecev
€/kWh brez DDV VT: 0,05999 MT: 0,03599 ET: 0,05499
€/kWh z DDV VT: 0,07319 MT: 0,04391 ET: 0,06709
12
PLIN DVOJČEK 2019
Akcijska cena plina 12 mesecev Vezava 12 mesecev
€/kWh brez DDV: 0,02399
€/kWh z DDV: 0,02927

b) Izberite dodatne storitve
** Znesek ne vključuje dobave zemeljskega plina. Letna vrednost je izračunana na podlagi porabe 3.500 kWh za povprečno gospodinjstvo in primerjave povprečne cene kWh električne energije v Republiki Sloveniji z vašo izbrano ceno pri Elektro energiji. Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Izračun upošteva Analizo cen električne energije gospodinjskih odjemalcev po dobaviteljih v letu 2013, pripravljeno s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (http://www.energetika-portal.si/). *** Za izbrano akcijsko ponudbo »Dvojček 2019« boste obstoječi odjemalci Elektro energije, d.o.o. na dom prejeli Izjavo, ki jo morate izpolniti, podpisati ter original podpisano dostaviti na sedež Elektro energije, d.o.o. ali v katero od poslovalnic najkasneje do vključno 13. 5. 2019. Če ste novi odjemalec, morate poleg Izjave (ki jo prejmete po pošti) do istega dne dostaviti še original podpisano Pogodbo o oskrbi z električno energijo/zemeljskim plinom. Podpisana in vrnjena Izjava (obstoječi) oziroma Izjava s Pogodbo o oskrbi (novi) je pogoj za sodelovanje v akciji »Dvojček 2019«. V primeru, da odjemalec te Izjave ne vrne pravilno izpolnjene ali podpisane, bo dobavitelj odjemalcu v skladu z navedenimi splošnimi pogoji dobavljal energent pod pogoji, ki veljajo za istovrstno oskrbo z veljavnostjo cene do preklica (Cenik Zanesljivo elektrika/Zanesljivo plin). Pogoj za sodelovanje v akciji za obstoječe odjemalce so tudi v roku poravnane obveznosti v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vaš paket dobre energije vsebuje:
Elektrika
ELEKTRIKA DVOJČEK 2019
Plin
PLIN DVOJČEK 2019
Račun po e-pošti (Eračun)
Skupen račun za elektriko in plin (1 račun)
VAŠ INFORMATIVNI ZNESEK
45,50 / mesec
546,00 / leto
593,85 € / leto**
Zneski so z DDV Natančno preračunaj
CENA ELEKTRIKE
€/kWh brez DDV

VT: 0,05999
MT: 0,03599
ET: 0,05499

€/kWh z DDV

VT: 0,07319
MT: 0,04391
ET: 0,06709
CENA PLINA €/Sm3 brez DDV: 0,25190
€/Sm3 z DDV: 0,30732
€/kWh brez DDV: 0,02399
€/kWh z DDV: 0,02927

Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb, ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si). Vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Naročilo paketa - povpraševanje

Za uporabnike mobilnih telefonov smo pripravili poenostavljen obrazec za naročanje.

V kolikor želite naročilo oddati preko telefona, izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo dodatna navodila.


*
*
*
*

*


*** Privolitev velja do preklica in jo lahko pisno prekličem kadarkoli na sedežu upravljavca Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@gen-i.eu. Obrazec za preklic se nahaja na www.elektro-energija.si.

** Potrjujem, da so posredovani podatki resnični odraz dejanskega stanja ter dovoljujem njihovo uporabo za namen izvajanja pogodbe za dobavo električne energije, oz. zemeljskega plina. Izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, Pogoji za dodatne storitve, Pogoji popustov, bonusov in dodatkov ter Splošnimi pogoji za dobavo plina in se z njimi strinjam. Izjavljam tudi, da izpolnjujem vse pogoje za uvrstitev med gospodinjske odjemalce skladno s splošnimi pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo oz. zemeljskim plinom. V kolikor so posredovani podatki neresnični oz. nepopolni ali zavajajoči, si pridržujemo pravico do odstopa od pogodbe o oskrbi z električno energijo oz. zemeljskim plinom.

Verifikacijska koda:

* označena polja so obvezna