Iskalnik po strani

Aktualno


Nižja cena zemeljskega plina že z novembrom

Z željo, da vam omogočimo toplejšo in finančno milejšo zimo, znižujemo ceno zemeljskega plina že s 1. novembrom 2023. Verjamemo, da bo nižja cena zemeljskega plina pozitivno vplivala na vaše račune ogrevanja in vam zagotovila prijetne zimske mesece. 

 


S tem namenom bomo cenik z nižjo ceno uveljavili že s 1. 11. 2023, več o novi ceni zemeljskega plina si lahko preberete v nadaljevanju. 

Pravno obvestilo z dne 27. 10. 2023 za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7

S tem obvestilom se spreminjata ime in veljavnost objavljenega cenika ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 1. 2024, in sicer na način, da se ta glasi ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, in se skladno z določili tega obvestila uveljavi s 1. 11. 2023.

S 1. 11. 2023 začne veljati cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, ki bo nadomestil cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« (ki velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) in cenik »ZANESLJIVO PLIN«. Oba cenika z navedenim dnem prenehata veljati in se uporabljati.

To pomeni, da se bo gospodinjskim odjemalcem, za katere trenutno veljata cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« ali cenik »ZANESLJIVO PLIN«, zemeljski plin od vključno 1. 11. 2023 dalje dobavljal po ceniku ZANESLJIVO PLIN, veljavnem od 1. 11. 2023. Cena za dobavo zemeljskega plina po navedenem ceniku znaša 0,05849 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,07136 €/kWh (cena z 22% DDV). Cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena ZOP.  

Cena pavšalnega stroška poslovanja – mesečno nadomestilo, ostaja nespremenjena in na ceniku ZANESLJIVO PLIN, veljavnem od 1. 11. 2023, znaša 0,81 EUR/merilno mesto/mesec (cena brez DDV) oziroma 0,99 EUR/merilno mesto/mesec (cena z 22 % DDV). 

To obvestilo velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče ter v celoti nadomesti Pravno obvestilo z dne 10. 10. 2023 za gospodinjske odjemalce.

Cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, z dnem 1. 11. 2023 postane sestavni del veljavno sklenjene/ih pogodb/e, njegovo poimenovanje pa se v sklenjeni/h pogodbi/ah smiselno uporablja in nadomesti morebitno prejšnje poimenovanje.  

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.

Pravno obvestilo z dne 27. 10. 2023 za male poslovne in poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7

S tem obvestilom se spreminjata ime in veljavnost objavljenega cenika ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 1. 2024, in sicer na način, da se ta glasi ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, in se skladno z določili tega obvestila uveljavi z dnem 1. 11. 2023.

S 1. 11. 2023 začne veljati cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, ki bo nadomestil cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« (ki velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) za male poslovne odjemalce, kot jih določa ZOP) in cenik »ZANESLJIVO PLIN«. Oba cenika z navedenim dnem prenehata veljati in se uporabljati. 

To pomeni, da se bo kupcem, za katere trenutno veljata cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« ali cenik »ZANESLJIVO PLIN«, zemeljski plin od vključno 1. 11. 2023 dalje dobavljal po ceniku ZANESLJIVO PLIN, veljavnem od 1. 11. 2023. Cena za dobavo zemeljskega plina po navedenem ceniku znaša 0,05949 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,07258 €/kWh (cena z 22% DDV). Cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo malih poslovnih odjemalcev iz 80.b člena ZOP.  

To obvestilo velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče ter v celoti nadomesti Pravno besedilo z dne 10. 10. 2023 za poslovne odjemalce do vključno CDK7.

Cenik ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023, z dnem 1. 11. 2023 postane sestavni del veljavno sklenjene/ih pogodb/e, njegovo poimenovanje pa se v sklenjeni/h pogodbi/ah smiselno uporablja in nadomesti morebitno prejšnje poimenovanje.  

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.


 


NA SEZNAM