Iskalnik po strani

Aktualno


Obračun električne energije za gospodinjstva, prizadeta v poplavah in zemeljskih plazovih

Z zavedanjem pomena solidarnosti in v želji po učinkoviti pomoči svojim odjemalcem smo se v Elektro energiji pridružili ukrepu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za znižanje plačila električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so ob poplavah utrpeli hudo škodo. Tako si skupaj prizadevamo zmanjšati breme tistih, ki jim vremenska ujma ni prizanesla.


Z zavedanjem pomena solidarnosti in v želji po učinkoviti pomoči svojim odjemalcem smo se v Elektro energiji pridružili ukrepu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za znižanje plačila električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so ob poplavah utrpeli hudo škodo. Tako si skupaj prizadevamo zmanjšati breme tistih, ki jim vremenska ujma ni prizanesla..

Na državni ravni trenutno poteka vzpostavitev centralne evidence. Na podlagi te bo pripravljen seznam upravičencev, ki jim bo zaradi utrpele škode obračunana znižana cena električne energije. Ker so postopki v teku in je končni seznam še v pripravi, bo avgustovski obračun izveden po nespremenjeni ceni za vsa merilna mesta. Za merilna mesta gospodinjskih odjemalcev, ki bodo na podlagi omenjenega seznama upravičeni do znižane cene, bomo za avgustovski račun naknadno izvedli poračun z upoštevanjem nižje cene tudi za navedeno obdobje.

V uresničitev naših obljub smo danes na naših spletnih straneh že objavili Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, s katerim smo določili ceno za dobavljeno električno energijo v obdobju od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 v višini 0,00100 EUR/kWh (brez DDV). Cenik se bo za upravičene gospodinjske odjemalce uporabljal samodejno po prejemu vseh potrebnih informacij s strani pristojnih institucij na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Pomembno je poudariti, da v tem trenutku na Elektro energijo kot dobavitelja ni potrebno pošiljati nobene dokumentacije glede prijave škode. Vse potrebne informacije za uveljavljanje znižane cene za upravičene gospodinjske odjemalce nam bodo posredovane s strani pristojnih institucij, s čimer želimo postopek za vas olajšati.

Skupaj stremimo k lažjemu okrevanju po katastrofalni naravni ujmi, ki je prizadela Slovenijo, in vas podpiramo v teh zahtevnih trenutkih.


NA SEZNAM