Iskalnik po strani

Aktualno


Obvestilo v zvezi s preimenovanjem cenika in uveljavitvijo pavšalnega stroška poslovanja s 1. 8. 2021

Z dnem 1. 8. 2021 bo dobavitelj Elektro energija d.o.o. preimenoval Cenik električne energije za male poslovne odjemalce RAZRED 1/2/3 v enoten cenik električne energije za male poslovne odjemalce, ki se od 1. 8. 2021 dalje imenuje Zanesljiva oskrba za podjetne.

Na navedenem ceniku Zanesljiva oskrba za podjetne bo dobavitelj s 1. 8. 2021 uveljavil pavšalni strošek poslovanja v višini 1,99 EUR brez DDV oziroma 2,43 EUR z vključenim 22% DDV za posamezno merilno mesto na mesec.


Strošek plačila za električno energijo si lahko odjemalci znižate s koriščenjem E-popusta v višini 0,81 EUR brez DDV oziroma 0,99 EUR z vključenim 22% DDV za posamezno merilno mesto na mesec, če se odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov, kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala). Način prejemanja računov v elektronski obliki si lahko uredite v portalu Moja energija ali preko elektronske pošte moja@elektro-energija.si. V kolikor račune že prejemate v elektronski obliki, se vam bo popust začel upoštevati samodejno.

Ker uveljavitev pavšalnega stroška poslovanja pomeni povišanje plačila za električno energijo za odjemalce, katerim bo dobavitelj na 1. 8. 2021 in po tem datumu dobavljal električno energijo po ceniku Zanesljiva oskrba za podjetne, imajo ti odjemalci, skladno z zakonodajo in določili Splošnih pogojev dobavitelja Elektro energija d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi pavšalnega stroška poslovanja odstopijo od sklenjenih/e pogodb/e o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Odjemalci lahko odstopijo tako, da v opisanem roku pošljejo pisno obvestilo o odstopu na e-naslov/poštni naslov Elektro energije. V primeru odstopa mora odjemalec v prvem možnem roku izvesti postopek menjave dobavitelja, pri čemer Elektro energija menjave ne ureja. Vse do formalne zamenjave dobavitelja bo pavšalni strošek poslovanja zaračunan v višini, navedeni v tem obvestilu.

Skladno z zakonskimi zahtevami in navedenimi splošnimi pogoji so bili mali poslovni odjemalci električne energije obveščeni o uveljavitvi pavšalnega stroška poslovanja in pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oziroma z ločenim dopisom, ki velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
Ljubljana; dne 20. 5. 2021


NA SEZNAM