Iskalnik po strani

Aktualno


Elektro energija z dobrim milijonom evrov za izboljšanje energetske učinkovitosti

Elektro energija objavila razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih


Na spletnem naslovu www.elektro-energija.si in v Uradnem listu RS, št 21/14 ob-1975/14 je bil danes objavljen Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih.  Skupna vrednost nepovratnih sredstev, ki jih v sklopu razpisa družba Elektro energija načrtuje podeliti je 1.069.172 evrov s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti pri investitorjih v poslovnem in javnem sektorju.

Zastopnik Elektro energije mag. Igor Podbelšek poudarja: "Družba Elektro energija že tretje leto zapored, kot veliki zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, nadaljuje svojo zavezo k spodbujanju energetske učinkovitosti. Nabor ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti smo v letošnjem razpisu še dodatno razširili za nekatere ukrepe katerih cilj je povečanje učinkovite rabe energije in sicer predvsem: vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb, sisteme za izkoriščanje odpadne toplote, energetske preglede, individualne projekte optimizacije tehnoloških procesov v industriji, programe informiranja in ozaveščanja ter druge."

Elektro energija je v letu 2013 razdelila več kot 876.000 evrov  nepovratnih finančnih sredstev  s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti za namen vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, izvajanja obratovalnega monitoringa, upravljanja z energijo, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter nameščanja frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje. Priložnost izboljšanja energetske učinkovitosti so v preteklem letu najboljizkoristila podjetja za sanacije notranje in zunanje razsvetljave, kar jim je prineslo znatne prihranke električne energije.

Vsa dodatna pojasnila dobite na spletni strani družbe www.elektro-energija.si. Rok za oddajo vlog je 9. maj 2014.


NA SEZNAM