Iskalnik po strani

Poplave 2023

 

Kakšna bo cena električne energije za gospodinjske odjemalce, prizadete v poplavah?

V Elektro energiji smo se odzvali pobudi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in smo za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, med 1. 8. 2023 in 31. 12. 2023 znižali ceno električne energije. Nižja cena za električno energijo bo v tem obdobju znašala 0,00100 EUR/kWh (brez DDV). Cenik najdete tukaj.

Poleg nižje cene električne energije smo se v družbi Elektro energija d.o.o. odločili, da v tem obdobju v poplavah prizadetim odjemalcem ne bomo obračunavali pavšalnega stroška poslovanja in dodatka za izbiro vira energije. Še vedno pa bodo ti odjemalci imeli upoštevana E-popust in popust v sklopu promocijske kampanje Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune.

Kdaj bom deležen nižje cene za električno energijo?

Na državni ravni poteka vzpostavitev centralne evidence. Na podlagi te bodo pripravljeni seznami upravičencev, ki jim bo zaradi utrpele škode obračunana znižana cena električne energije. Ker so postopki v teku, bomo obračun do prejema seznamov upravičencev izvedli po nespremenjeni ceni za vsa merilna mesta. Ko bomo prejeli omenjene sezname, bomo za gospodinjske odjemalce, ki bodo upravičeni do znižane cene, izvedli poračun z upoštevanjem nižje cene.

Moj objekt je popolnoma uničen. Ali moram poravnati račun za električno energijo?

Tisti odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in odjem električne energije ali zemeljskega plina zaradi poškodb električnih instalacij oz. plinovodnega omrežja sploh ni mogoč, so od 4. 8. 2023 do vzpostavitve vnovične dobave oproščeni plačila dobavljene električne energije ali zemeljskega plina.

Če se na objektu, ki je bil v poplavah popolnoma uničen, v obdobju do 31. 12. 2023 ponovno vzpostavi odjem električne energije, se za to merilno mesto upošteva nižja cena za elektriko (0,1 centa/kWh). Cenik najdete tukaj.

Zaradi posledic poplav je prišlo do prekinitve dobave energenta. Kam se moram obrniti za ponovno vzpostavitev dobave?

Za vzpostavitev ponovne dobave električne energije ali zemeljskega plina se je potrebno obrniti direktno na distribucijskega operaterja oz. operaterja distribucijskega sistema.

Kdo so upravičenci in kdo jih bo izbral?

Distribucijski operater električne energije za namen znižanja plačila tarifnih postavk elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto energijo ter cen dobavljene energije za določeno obdobje pridobi podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Popis škode izvajajo občinske komisije. Distribucijski operater bo nato končne odjemalce razdelila v tri skupine:

odjemalci, ki jim je nastala blaga škoda na objektu

prizadeti odjemalci, ki jim je nastala huda škoda na objektu

zelo prizadeti odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem energije ni mogoč

Distribucijski operater bo končni seznam posredovala družbi Elektro energija d.o.o. kot dobavitelju električne energije. Na podlagi tega seznama bodo izvedeni vsi nadaljnji ukrepi za pomoč gospodinjskim odjemalcem, pri čemer vam bomo poskušali v največji meri olajšati postopek.

Ali moram za nižjo ceno električne energije poslati prošnjo na Elektro energijo?

Družbi Elektro energija d.o.o. kot dobavitelju električne energije ni potrebno pošiljati nobene dokumentacije glede prijave škode. Vse potrebne informacije za uveljavljanje nižje cene za upravičene gospodinjske odjemalce nam bodo posredovane s strani pristojnih institucij, s čimer želimo postopek za vas olajšati.

Ali moram za oprostitev plačila zemeljskega plina za uničeni objekt poslati prošnjo na Elektro energijo?

Družbi Elektro energija d.o.o. kot dobavitelju zemeljskega plina ni potrebno pošiljati nobene dokumentacije glede prijave škode. Vse potrebne informacije za oprostitev plačila za upravičene gospodinjske odjemalce nam bodo posredovane s strani pristojnih institucij, s čimer želimo postopek za vas olajšati.