Iskalnik po strani

Zelena energija za podjetja

Tudi za velike porabnike energije je pomembno, da se zavedate svojega vpliva na okolje. Kot veliki odjemalci boste s prehodom na Zeleno energijo pomembno prispevali k ohranjanju okolja, katerega del je tudi vaše podjetje.

 

Verjamemo, da tudi poslovni odjemalci želite s svojim ekološko ozaveščenim ravnanjem prispevati k varovanju in ohranjanju čistega in zdravega okolja. S skrbnim in načrtovanim vlaganjem sredstev v obnovljive vire energije skupaj pomagamo pri zmanjševanju negativnih posledic dolgotrajne uporabe klasičnih fosilnih goriv. Posredno skupaj z vami zmanjšujemo količino zdravju in okolju škodljivih toplogrednih plinov.

NAROČI ZELENO ENERGIJO

Zbrana sredstva iz prodaje Zelene energije namenjamo za projekte vzdrževanja obstoječih in izgradnjo novih proizvodnih kapacitet okolju prijazne proizvodnje električne energije ter za pospeševanje racionalne rabe energije.

Naročite zeleno energijo in
pomagajte ohranjati okolje.

 

POGOJI PRODAJE

Cena Zelene energije je določena kot dodatek k ceni električne energije in znaša 0,001 €/kWh brez DDV. Podjetje se lahko odloči, da bo za celotno svojo porabo kupovalo Zeleno energijo ali pa samo za določen delež, ki ga po desetinah opredeli v pogodbi, izbrani delež pa mora biti celo število.

 

Cena Zelene energije je tako zmnožek mesečne količine porabljene električne energije, deleža Zelene energije, ki ga v pogodbi določi kupec, ter cene dodatka za Zeleno energijo. Pokličite 080 28 08 za dodatne informacije o ponudbi.

KONTAKTNI PODATKI SKRBNIKOV

  E-pošta Telefon
  Toni Lekše
01 320 64 18
  Andrej Kogoj 01 320 64 29

Želite prilagojeno ponudbo?
POŠLJI POVPRAŠEVANJE