Iskalnik po strani

Vodstvo in lastniška struktura

Zavedamo se, da integriteto družbe predstavlja njeno vodstvo in lastniška struktura. Ker smo odgovorni našim deležnikom, poslovnim partnerjem in odjemalcem, je naše poslovanje transparentno in družbeno odgovorno.


Družbo Elektro energija d.o.o. vodi mag. Bojan Kumer, direktor.

Lastniška struktura

Družba Elektro energija d.o.o. je v 100 % lasti družbe GEN-I d.o.o.

Elektro energija je z lastnimi hčerinskimi družbami prisotna na trgih Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, kar nam omogoča aktivno trgovanje v regiji JV Evrope.