Iskalnik po strani

Aktualno


Na projektu s 40imi aktivnimi odjemalci testirano 54 MW prilagodljivega odjema

Štiriletni mednarodni raziskovalni projekt FutureFlow, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz 8 evropskih držav, vstopa v zaključno fazo. Različni tipi odjemalcev ter proizvajalcev (skupno več kot 40) iz Avstrije, Madžarske, Romunije in Slovenije že aktivno sodelujejo pri prilagajanju odjema (angl. Demand Response - DR) oz. razpršene proizvodnje (angl. Distributed Generation - DG).

V energetskem sektorju se veliko stvari spreminja. Vedno več je proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo deloma to vlogo prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki imajo potencial, da postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.

Na projektu je bilo analiziranih več kot 600 industrijskih odjemalcev z namenom priprave pregleda zmožnosti prilagodljivega odjema v 4 državah. V analizi so bile vključene različne tehnologije kot so diesel agregati, bioplinarne, mHe in sončne elektrarne.

Spremenjeni termini za sporočanje stanja plinomera

S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera.

V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. 

V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema. Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani www.plinovodi.si in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema, na voljo so vam tudi  naši svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 2808.


Hitra plačila preko QR kode

Račune za energijo lahko plačujete preko QR kode. Koda omogoča hitrejši in sodobnejši način plačevanja preko vaše mobilne banke ter zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov. Odprite mesečni račun, vstopite v vašo mobilno banko in posnemite QR kodo s kamero na mobilni napravi. 

QR koda se nahaja v zgornjem delu vašega računa za energijo. V naslednjem koraku samo še potrdite plačilo.


POSLOVALNICA NOVO MESTO

Obveščamo vas, da bo Poslovalnica Novo mesto od 17.10. do 19.10.2018 ZAPRTA.

Vse potrebno lahko hitro in enostavno uredite na brezplačni telefonski številki 080 2808 od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 ure in ob sobotah od 8:00 do 14:00 ure ali po elektronski pošti moja@elektro-energija.si.


POSLOVALNICI NOVO MESTO IN TRBOVLJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da bosta Poslovalnici Novo mesto in Trbovlje dne 5. 9. 2018 zaprti. 

Obvestilo za odjemalce - delovanje portala Moja energija

Zaradi nadgradnje informacijskih sistemov nekatere storitve na portalu Moja energija, v nedeljo, 12.8.2018 med 10.00 in 12.00 uro, ne bodo na voljo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Želimo vam dan poln dobre energije! 
Elektro energija d.o.o.


OBVESTILO ZA ODJEMALCE - Poslovalnica Novo mesto

Odjemalce Elektro energije d.o.o. obveščamo, da bo poslovalnica NOVO MESTO od 02.8.2018 do 20.8.2018 ZAPRTA. Vse potrebno lahko hitro in enostavno uredite na portalu Moja energija ali na brezplačni telefonski številki 080 2808  od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 ure in ob sobotah od 8:00 do 14:00 ure ali po elektronski pošti na naslovu moja@elektro-energija.si.


Nadgradnja metodologije določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje, tako kot v drugih državah EU, na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov. Metodologija se bo uporabljala samo za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina nimajo podatkov o dnevnih količinah. 


Obvestilo za odjemalce – poslovalnica Trbovlje

Cenjene odjemalce Elektro energije d.o.o. obveščamo, da bo Poslovalnica Trbovlje od 09. 07. 2018 do vključno 20. 07. 2018  zaprta.


OBVESTILO ZA ODJEMALCE - POSLOVALNICA NOVO MESTO

Odjemalce Elektro energije d.o.o. obveščamo, da bo Poslovalnica Novo mesto dne 15.6.2018 zaprta

Vse potrebno lahko hitro in enostavno uredite na portalu Moja energija ali na brezplačni telefonski številki 080 2808 od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 ure in ob sobotah od 8:00 do 14:00 ure ali po elektronski pošti na naslovu moja@elektro-energija.si.