Iskalnik po strani

Aktualno


Obvestilo o spremembi cene omrežnine

Od 1. 1. 2019 veljajo nižje cene omrežnine za električno energijo in obračunsko moč, ki so predpisane s strani Agencije za energijo. 

Nove cene omrežnine so sledeče: 

  • VT: 0,04077 EUR/kWh brez DDV oziroma 0,04974 EUR/kWh z DDV; 

  • MT: 0,03135 EUR/kWh brez DDV oziroma 0,03825 EUR/kWh z DDV; 

  • ET: 0,03763 EUR/kWh brez DDV oziroma 0,04591 EUR/kWh z DDV; 

  • omrežnina za obračunsko moč 0,75872EUR/kWh brez DDV oziroma 0,92564 EUR/kWh z DDV.

Od 1. 1. 2019 na določenih geografskih območjih veljajo spremenjene cene omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Višina omrežnine je določena z aktom geografskega pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Za več informacij obiščite spletno stran Agencije za energijo na naslovu www.agen-rs.si.

 
 

 


NA SEZNAM